Migotanie przedsionków z wykorzystaniem telemedycyny

112

Migotanie przedsionków jest chorobą związaną z zaburzeniem rytmu serca, która nieleczona może doprowadzić do poważnych powikłań. Jedną z badaczek zajmujących się poznaniem tej choroby oraz czynników stanowiących ryzyko jej wystąpienia jest dr Monika Gawałko, stypendystka 22. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Tematem jej pracy jest wykorzystanie rozwiązań zdrowia mobilnego (ang. mobile health, mHealth) w wykrywaniu i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków.

Migotanie przedsionków jest najczęstszym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca. Jest to choroba, która częściej dotyka mężczyzn, a ryzyko jej wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Choć wielu chorych dowiaduje się o niej podczas rutynowych badań, to do charakterystycznych objawów należą kołatania serca, zawroty głowy, duszności, ale także omdlenia. Pomimo, że migotanie przedsionków może występować bez innych chorób to często towarzyszą mu np. nadciśnienie, niewydolność serca czy choroby tarczycy.

W zdrowym sercu skurcz przedsionków i komór następuje w odpowiedzi na powtarzające się impulsy elektryczne, które powstają w tzw. węźle zatokowym. Podczas migotania impulsy te powstają w różnych miejscach, a przedsionki serca przestają się regularnie kurczyć i zaczynają drżeć, „migotać”. Powoduje to zaburzenia przepływu krwi co zwiększa ryzyko powstania skrzeplin, które mogą doprowadzić do udaru mózgu – najczęstszego powikłania zakrzepowo-zatorowego migotania przedsionków. Zbyt późne rozpoznanie i wprowadzone leczenie może doprowadzić do śmierci chorego.

Leczenie migotania przedsionków obejmuje (wg wskazań) leki zmniejszające ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych, leki kontrolujące częstość akcji i rytmu serca oraz procedury przywracające prawidłowy rytm serca.

Telemedycyna pomoże w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Dr Monika Gawałko w swojej pracy wykorzystuje możliwości oferowane przez mHealth. Telemedycyna może mieć różne formy: teleporady, połączenia wideo lub czatu online, poprzez wymianę wiadomości i dokumentów drogą bezpiecznej poczty komputerowej. Rozwiązania z zakresu mHealth pozwalają także na zdalną diagnostykę i monitorowanie parametrów, takich jak poziom cukru, wartości ciśnienia tętniczego lub czynności serca.

Moje zainteresowanie telemedycyną, w tym rozwiązaniami mHealth nasiliło się podczas pandemii COVID-19, kiedy telemedycyna odgrywała istotną rolę w podtrzymaniu kompleksowej opieki nad pacjentami. Pandemia pokazała, że powszechne wdrożenie rozwiązań telemedycznych jest niezwykle ważne i oznaczałoby nową jakość w systemie ochrony zdrowia. Co więcej, kolejne analizy wskazują, że zdalna opieka zmniejsza też koszty leczenia, zapobiegając hospitalizacjom, zmniejszając obciążenie ośrodków medycznych i optymalizując pracę personelu – mówi dr Monika Gawałko, stypendystka 22. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Badania dr Moniki Gawałko skupiają się na budowaniu infrastruktury do zdalnego monitorowania pacjentów i czynników ryzyka wystąpienia u nich migotania przedsionków. Celem badań jest lepsze poznanie i kontrola tego schorzenia poprzez zastosowanie rozwiązań mHealth oraz modeli predykcyjnych, w tym sztucznej inteligencji, do oceny klinicznej pacjentów. Efektem badań ma być optymalizacja leczenia i polepszenie rokowania pacjentów z migotaniem przedsionków, tym samym zmniejszenie nakładów finansowych związanych z hospitalizacją chorych. JD

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here