Miliony dla naukowców w konkursach MAESTRO i SONATA BIS

932

O finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego mogą ubiegać się naukowcy w ramach kolejnych edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN). Uruchomiony został nabór w kolejnych edycjach konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Na ten cel przeznaczono 170 mln zł.

Adresatami konkursu MAESTRO 13 są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Sprecyzowano, że kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet trzynastej edycji konkursu wynosi 20 mln zł.

„MAESTRO to program dla naukowców o dużym dorobku, którzy dzięki niemu mogą podjąć nowatorskie badania. To też doskonała szansa na zwiększenie swojego zespołu o badaczy z innym doświadczeniem i przygotowanie się do starania o fundusze ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych – PAP). Grant MAESTRO w instytucji to oznaka jakości jej badań naukowych” – mówi cytowany w komunikacie NCN przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Jacek Kuźnicki.

Z kolei w konkursie SONATA BIS 11 finansowane są projekty, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Wyjaśniono, że kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady. W jedenastej edycji SONATA BIS do rozdania jest 150 mln zł.

„Ten grant to szansa dla młodych naukowców, którzy mają ambitny pomysł badawczy i chęć stworzenia swojego pierwszego zespołu naukowego. To też szansa dla instytucji, która dzięki takim grantom tworzy nowe grupy, wzmacniające jej potencjał i infrastrukturę naukową” – opowiada prof. Bujnicki.

W komunikacie napisano, że zarówno w konkursach MAESTRO 13, jak i SONATA BIS 11 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji założonych działań. Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego i potrwa do 15 września 2021 r. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na stronie NCN.(PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here