Miliony dla naukowców w programach MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA

1509

Łącznie niemal 254 mln zł otrzymają naukowcy z trzech rozstrzygniętych właśnie konkursów Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 10, SONATA BIS 8 i HARMONIA 10. Do finansowania zakwalifikowało się 148 projektów. W trzech konkursach złożono łącznie 650 wniosków na kwotę ponad miliarda zł. Do finansowania eksperci zakwalifikowali 148  projektów.W konkursie HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł 25 proc., w SONACIE BIS – 24 proc., natomiast w MAESTRO – niemal 12 proc.

Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej. Współpraca ta może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Do dziesiątej edycji konkursu złożono 206 wniosków, z których 52 otrzymają finansowanie o łącznej wartości blisko 40 mln zł.

„Dziesiąta edycja HARMONII była ostatnią odsłoną tego konkursu. Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o scaleniu jej z konkursem OPUS, który od wrześniowej edycji zostanie uzupełniony o perspektywę międzynarodową” – informuje przewodnicząca Rady NCN prof. Małgorzata Kossowska, cytowana w informacji prasowej. „Postanowienie to zostało poprzedzone ewaluacją krajowych konkursów grantowych. Zdecydowaliśmy się zachować ich różnorodność, wprowadzając równocześnie pewne, korzystne dla wnioskodawców, modyfikacje” – dodaje.

Z kolei MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W dziesiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 93 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przeznaczone ponad 41 mln zł.

SONATA BIS 8 jest natomiast konkursem skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości niemal 173 mln zł otrzyma 85 z 351 zgłoszonych projektów.

Jak podaje NCN, we wszystkich trzech konkursach złożono łącznie 154 wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; 36 z nich otrzymało niemal 40 mln zł dofinansowania. W naukach o życiu wpłynęły 202 wnioski, a do finansowania na kwotę ponad 101 mln zł eksperci zakwalifikowali 45 z nich. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 294 wnioski; 66 z nich otrzymało finansowanie na łączną kwotę niemal 110 mln zł. Z listami rankingowymi wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach SONATA BIS 8, MAESTRO 10 i HARMONIA 10 można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

kflo/ agt/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here