Miliony dla Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

1093

Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się w gronie dziesięciu beneficjentów konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Projekt kompleksowego i systemowego wsparcia realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych został najwyżej oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł.

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr n med. Radosław Sierpiński wręczył dziś na ręce rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka symboliczny czek z dofinansowaniem na kwotę  ponad 11 mln zł w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła w sumie 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Nowopowstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. Inicjatywa ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań.

Sieć Centrów Wsparcia Badań Klinicznych będzie ogólnopolską inwestycją w infrastrukturę badawczą, która mam nadzieję spowoduje, że Polska stanie się liderem Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o jakość prowadzonych badań klinicznych. Głęboko wierzę, że to wsparcie pozwoli nie tylko na dynamiczne prowadzenie badań klinicznych w przejrzystym procesie, , ale także co bardzo istotne umożliwi pacjentom wzięcie udziału w badaniach klinicznych z maksymalnym bezpieczeństwem i komfortem – podkreśla prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu uczelniane Centrum Badań Klinicznych zapewni systemowe wsparcie dla badań klinicznych realizowanych przez Uniwersytet oraz szpitale akademickie. Uzupełnieniem powstałej sieci badawczej będzie współpraca z placówkami POZ, szpitalami wojewódzkimi i innymi partnerami klinicznymi. Harmonogram projektu zakłada przygotowanie i oddanie do użytkowania scentralizowanej infrastruktury, wdrożenie rozwiązań systemowych oraz rozwój kadry na wzór modelowych standardów Agencji Badan Medycznych.

Maksymalizacja korzyści uzyskanych z projektu będzie możliwa dzięki koordynacji i zastosowaniu modelu usług wspólnych na 3 poziomach.

Pierwszy obejmuje realizację badań w  roli sponsora lub jednostki prowadzącej badania na zlecenie sponsora Academic Research Organisation (ARO) (usługi wspólne na rzecz zespołów naukowo-badawczych, koordynacja procesów wsparcia tj. uzyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń, logistyka badanych produktów leczniczych, zapewnienie i kontrola jakości, planowanie, biostatystyka, pharmacovigilance).

Drugi realizację badań w roli przedstawiciela sieci ośrodków Site Management Organisation (SMO) (aktywne pozyskiwanie badań, punkt kontaktowy dla partnerów biznesowych, zapewnienie jakości i koordynacji, doradztwo naukowe, zarządzanie płatnościami, standaryzacja usług w  szpitalach).

Trzeci realizację badań w roli ośrodka badań wczesnej fazy – zapewnienie odpowiedniej jakości i  bezpieczeństwa dla badań wczesnofazowych.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie Centralnego Szpitala Klinicznego. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z zasobów szpitalnych tj. apteki, sprzętu diagnostycznego, laboratorium, oddziału intensywnej terapii. Natomiast scentralizowana infrastruktura CWBK będzie dostępna dla wszystkich szpitali klinicznych, ale badania, które będą wymagały hospitalizacji pacjentów zrealizujemy w ramach wysokospecjalistycznych oddziałów szpitalnych – mówi Ireneusz Staroń, dyrektor CBK

CWBK będzie funkcjonowało w modelu usług wspólnych świadczonych na rzecz szpitali klinicznych w zakresie pozyskiwania badań, wstępnego procesu wykonalności (feasibility study), bieżącego kontaktu ze sponsorami badań klinicznych oraz koordynacji procesu badawczego. W wyniku realizacji projektu powstanie również Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnej Fazy, profilowany na realizację projektów wczesnych faz obejmujących większość obszarów medycznych, a docelowo, po zakończeniu drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM i utworzeniu Akademickiego Ośrodka Onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii.

Monika Szwugier

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here