Ministerstwo Energii udostępniło dokument, w którym przyznaje, że Polska nie spełni celu OZE

1723

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), którego opracowanie wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE. W dokumencie przyznano, że Polska nie spełni celu udziału energii z OZE w 2020 r. Polska nie zrealizuje założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. Ten współczynnik wyniesie ok. 13,2 proc.  Brakującą energię z OZE będziemy musieli kupić w tych państwach, które swoje cele spełnią. Może to kosztować nawet 50 – 100 euro za MWh.

 Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 składa się z trzech części – strategicznej i dwóch załączników o charakterze analitycznym.
Część strategiczna przedstawia założenia, cele i działania na rzecz realizacji pięciu wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Dokument wskazuje na obecną sytuację i prognozy. Jest to tzw. scenariusz odniesienia (ODN).  Zawiera też ocenę skutków planowanych polityk i środków – stanowi tzw. scenariusz polityki klimatyczno-energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.

Resort energii zapewnia, że dokument jest spójny z projektem Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.  Ostateczna wersja KPEiK zostanie opracowana po uwzględnieniu wniosków wynikających z uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, aktualizacji krajowych strategii sektorowych będących obecnie w trakcie uzgodnień, jak również konsultacji regionalnych oraz ewentualnych rekomendacji Komisji Europejskiej.
Finalna wersja polskiego KPEiK zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Wnp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here