Ministrowie do spraw gospodarczych grupy V4 i Francji uzgodnili stanowiska

325

Wspólna polityka przemysłowa, która będzie wzmacniać odporność unijnych gospodarek na kryzysowe wstrząsy oraz zabezpieczy ich konkurencyjność to główny temat rozmów ministrów ds. gospodarczych Grupy Wyszehradzkiej V4 i Francji, które odbyły się 21 czerwca w Krakowie. Uczestnicy spotkania, którego gospodarzem był wicepremier Jarosław Gowin, dyskutowali o najważniejszych instrumentach wskazanych w zaktualizowanej strategii przemysłowej Unii Europejskiej oraz omówili obecną sytuację gospodarczą swoich krajów. Przedstawili także główne założenia Krajowych Planów Odbudowy.

W spotkaniu, podsumowującym gospodarczo polską  prezydencję  w Grupie V4, obok wicepremiera Jarosława Gowina, uczestniczyli partnerzy z Wyszehradu: – czeski wicepremier Karel Havliček, słowacki wicepremier Richard Sulik, László Palkovics – węgierski minister innowacji i technologii oraz jako specjalny gośćw – Bruno Le Maire – francuski minister gospodarki, finansów i odbudowy. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Spotkanie rozpoczęło się od sesji plenarnej, podczas której poruszono tematy związane z wpływem pandemii COVID-19 na stan gospodarek poszczególnych państw, a także gotowości UE do stawienia czoła podobnym kryzysom w przyszłości. Wicepremier Gowin rozmawiał także z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Mairem o problemach, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy na rynku francuskim. Wręczył także swojemu francuskiemu odpowiednikowi opublikowane przez MRPiT w zeszłym tygodniu drugie wydanie Czarnej Księgi, w której bariery te zostały zidentyfikowane i nazwane.

Ministrowie zgodnie uznali, że należy wspólnie zwiększyć moce produkcyjne europejskich branż strategicznych oraz zbudować zdolności do zielonej i cyfrowej transformacji, z odpornymi i stabilnymi łańcuchami dostaw, opartymi na krajowych i europejskich technologiach. Zgodzili się także, że istnieje potrzeba wzmocnienia niezależności Europy w sektorach priorytetowych, nadrobienia luki inwestycyjnej i innowacyjnej w obszarze nowoczesnych technologii oraz zachowania konkurencyjności unijnej gospodarki wobec partnerów zewnętrznych. Konieczne jest także stworzenie instrumentów i rozwiązań w ramach polityki przemysłowej, które zapewnią naszym gospodarkom bezpieczeństwo na wypadek ewentualnych przyszłych kryzysów.

Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił swoim gościom założenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i omówił rozwiązania zawarte w zaprezentowanej niedawno Polityce Przemysłowej Polski, która ma za zadanie zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wesprzeć budowę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przed Polską stoją długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Sprostanie im nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej ambitnej, strategicznie zorientowanej, elastycznej i szytej na miarę Polityki Przemysłowej – podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Ministrowie wzięli także udział w panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom dla przemysłów farmaceutycznego i biotechnologicznego. Jednym z tematów rozmów były doświadczenia ostatniego roku, które uwidoczniły zbytnią zależność państw europejskich od dostaw kluczowych dóbr niezbędnych w procesie produkcji leków (takich jak aktywne substancje farmaceutyczne) z krajów trzecich. W konsekwencji może to prowadzić do niedoborów lekarstw w naszym regionie. Przyczyną takiej sytuacji jest zlokalizowanie produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API) poza Europą.

Pandemia Covid-19 dobitnie uświadomiła nam potrzebę  zmniejszenia zależności od państw trzecich w sektorach strategicznie ważnych dla Unii Europejskiej. Musimy wzmacniać odporność na kryzysowe wstrząsy  i rozwijać potencjał przemysłowy, w tym szczególnie produkcję leków i aktywnych składników farmaceutycznych (API). To właśnie budowanie potencjału przemysłowego oraz zielona i cyfrowa transformacja w oparciu o rodzimą produkcję i technologię powinny być priorytetem dla Unii. Dobrze funkcjonujący jednolity rynek na fundamencie czterech swobód i w oparciu o zasadę niedyskryminacji konstytuuje strategiczną autonomię Europy. Liczę na ścisłą współpracę w tym zakresie z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej i Francją – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

W celu podkreślenia roli sektora farmaceutycznego w budowaniu innowacyjnej i odpornej gospodarki oraz poprawie dostępu do bezpiecznych i skutecznych leków ministrowie podpisali deklarację o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego. Celem jest koordynacja działań na rzecz poprawy konkurencyjności i rozwoju potencjału farmaceutycznego krajów V4 i Francji w ramach realizacji priorytetów strategii farmaceutycznej UE, w szczególności w zakresie rozwoju infrastruktury produkcyjnej, nowych aktywnych składników farmaceutycznych (API) i leków oraz transgranicznych projektów farmaceutycznych. Wspólna deklaracja Grupy V4 i Francji zostanie przekazana do Komisji Europejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here