Ministrowie podzielą się energetyką, ale nadal “wszystko się kotłuje”

638

Według najnowszych informacji Jacek Sasin będzie miał nadzór właścicielski nad energetyką. Odpowiedzialność za ustawodawstwo weźmie jednak Michał Kurtyka. Jeszcze niedawno prezentując nowych ministrów premier Mateusz Morawiecki mówił, że to on przejmie odpowiedzialność za energetykę i górnictwo. Ale według informacji uzyskanych przez portal wysokienapiecie.pl tak będzie tylko przez kilka tygodni, do czasu zmiany ustawy o działach administracji rządowej.

Zmiana jest potrzebna, aby utworzyć nowe działy, m.in. „klimat” i „zasoby narodowe” (nazwa tego drugiego nie jest jeszcze przesądzona). Po zmianie ustawy o działach resort kierowany przez Michała Kurtykę docelowo jednak weźmie pod swe skrzydła większość departamentów obecnego Ministerstwa Energii.  W ten sposób będzie miał pod sobą departamenty „klimatyczne” Ministerstwa Środowiska, departamenty „energetyczne” resortu energii a także podległe resortowi środowiska instytucje, m.in. dysponujący olbrzymimi środkami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a także Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami odpowiadający za całą „analitykę” emisji szkodliwych substancji w Polsce.

Nadzór właścicielski nad spółkami czyli nominacje personalne a także regulacja górnictwa ma pozostać przy Jacku Sasinie. W czwartek taki wariant potwierdził ustępujący minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Połączenie polityki klimatycznej z polityką energetyczną w jednym ministerstwie jest absolutnie zasadne – podkreślił.

Jeżeli tak się stanie, to będzie w dużej części odtworzenie rozwiązań funkcjonujących w Polsce od połowy lat 90. Resort skarbu miał wtedy nadzór właścicielski nad energetyką, a resort gospodarki kreował politykę regulacyjną. Miało to swoje zalety i wady – resort skarbu zwykle występował w obronie państwowych spółek zagrożonych przez jakieś przepisy, resort gospodarki miał obowiązek myśleć także o interesach konsumentów czy funkcjonowaniu rynku energii, a także wpływie unijnych  regulacji. Dochodziło do permanentnych spięć. W praktyce nie miałoby to wielkiego znaczenia,  gdyby tylko rząd miał jasną wizję rozwoju energetyki. Niestety, praktycznie przez dwie kadencje rządów PO-PSL żadnej wizji nie było, wszystko było nastawione na trwanie. Ale trwanie w niezmienionym kształcie okazało się niemożliwe.

Połączenie energetyki z klimatem ma tę zaletę, że nowy minister dostanie –oprócz regulacji – mnóstwo narzędzi finansowych, którymi będzie mógł bezpośrednio oddziaływać na energetykę. To zwłaszcza NFOŚiGW, który już od 2020 r. dostanie dodatkowe kilka mld zł unijnych pieniędzy z tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Będzie mógł też występować w Komisji Europejskiej  w imieniu całego sektora.

Wada jest taka, że prawdopodobnie nie dostanie odpowiedzialności za górnictwo – a bez mądrej restrukturyzacji tego sektora transformacja polskiej energetyki będzie dużo trudniejsza. Resort energii i klimatu oraz resort zasobów narodowych mogą być skazane na ostry konflikt w sprawie górnictwa.

Niewykluczone zresztą, że w przyszłym tygodniu dowiemy się o jeszcze nowych pomysłach na podział kompetencji. Krążą plotki o tym, że Michał Kurtyka mógłby wziąć z dawnego resortu energii tylko departamenty odpowiedzialne za atom i OZE, zaś reszta zostałaby przy Jacki Sasinie. Taki podział byłby kompletnie bezsensowny, prowadziłby do permanentnego paraliżu decyzyjnego.

Więcej na wysokienapiecie.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here