Mistrz Techniki 2016/2017 wybrany

2332

Specjalnością spółki Mine Master w Wilkowie jest produkcja maszyn przeznaczonych dla górnictwa i wiercenia tuneli. Firma nagradzana wielokrotnie za swoje produkty zdobyła 28 stycznia tytuł MISTRZA TECHNIKI 2016/2017 za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR. Laureat otrzymał nagrodę podczas spotkania noworocznego w Warszawskim Domu Technika NOT.

Konkurs ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany co dwa lata. Był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Zgłaszane są do niego innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Za osiągnięcia uważa się nowatorskie rozwiązania, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe

W uroczystym spotkaniu noworocznym w Warszawskim Domu Technika NOT, w którym podsumowano najbardziej prestiżowy w środowisku inżynierskim Konkurs MISTRZ TECHNIKI NOT uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń naukowowo-technicznych, rad regionalnych Federacji SNT-NOT, członków Komitetów i Komisji oraz wieloletni działacze NOT.

Źródło:NOT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here