Mistrzowie umiędzynarodowienia na polskich uczelniach

1167

Siedem osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych otrzymało Nagrody Środowiskowe „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”. Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia. Pracami Kapituły kieruje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

„Misją nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość” – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody, cytowany w prasowym komunikacie.

Nagrodę Specjalną Wybitna Gwiazda/Distinguished Star za całokształt zasług na rzecz internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz budowanie jego prestiżu na świecie otrzymał prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus (Dania), przewodniczący międzynarodowego panelu ekspertów oceniającego polskie uczelnie w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Laureatem Gwiazdy Badań/Research Star został prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to nagroda dla kadry badawczej uczelni. Wyróżnienie przyznawane jest osobom prowadzącym badania nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Prof. Sułkowski prowadzi rozległe, międzynarodowe badania dotyczące zarządzania uczelniami i zmieniającej się kultury akademickiej w Europie i na świecie. Dużo energii poświęcił m.in. badaniom fuzji uczelni w szerokim, porównawczym kontekście międzynarodowym – czytamy w prasowym komunikacie.

Nagrodą Gwiazdy Zarządzania/Management Star dla kadry zarządzającej szkół wyższych (z wyłączeniem rektorów) honorowane są osoby, które tworzą i realizują strategię internacjonalizacji uczelni. Tytuł ten otrzymał prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który rozwija współpracę z uczelniami we wszystkich zakątkach świata. Przyczynił się on w decydującym stopniu do tego, że UAM został członkiem konsorcjum uniwersytetów europejskich EPICUR. Przez 10 lat był dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej, które zbudowało szeroką ofertę przedmiotów w językach obcych.

Tytuł Gwiazdy Kształcenia/Teaching Star otrzymał prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd. To nagroda dla kadry badawczo-dydaktycznej, którą honorowane są osoby wyróżniające się jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców oraz tworzące nowe formy i inicjatywy w zakresie kształcenia międzynarodowego. Prof. Szmyd to koordynator ds. współpracy z Japonią na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który na bazie swojej wieloletniej współpracy z uczelniami japońskimi zbudował imponujący zestaw programów kształcenia realizowanych przez AGH i najlepsze szkoły wyższe z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Nagrodą Gwiazdy Dyplomacji Publicznej/Public Diplomacy Star doceniony został dr Mariusz Sagan. To nagroda dla osób aktywnych w obszarze dyplomacji publicznej, upowszechniających wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych. Dr Mariusz Sagan jest dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, a zarazem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współtwórcą programu „Study in Lublin” oraz Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030 akcentujących rolę międzynarodowej aktywności akademickiej w rozwoju miasta. Wylansował akademicki Lublin na świecie.

Nagrodę Gwiazda Marketingu/Marketing Star dla pracowników działów promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą, którzy stosują innowacyjne metody i narzędzia, w tym social media, oraz mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu swoich uczelni przyznano Lilianie Lato, dyrektorce Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego.

Tytuł Wschodzącej Gwiazdy/Rising Star otrzymała Monika Wysocka. To nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Laureatka, Monika Wysocka jest pełnomocniczką Rektora-Komendanta ds. wymian międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kiedy przyszła do pracy w AMW, z mobilności zagranicznych korzystało zaledwie 20-30 studentów i pracowników z jednego tylko wydziału uczelni. Teraz wyjeżdżają studenci i pracownicy wszystkich wydziałów – około 200 osób w jednym roku akademickim.

Wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia – International Stars 2022” odbędzie się podczas najbliższej edycji konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2022.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here