Mocna pozycja lubelskiej uczelni wśród europejskich partnerów

3662

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Katanii od wymiany pracowników naukowo – dydaktycznych  przede wszystkim w dziedzinie okulistyki oraz praktyk studentów w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Podpisana przed kilkoma dniami na Sycylii umowa partnerska przewiduje także podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie badań naukowych, realizacji europejskich projektów dydaktycznych i badawczych oraz organizacji  specjalistycznych kursów szkoleniowych dla personelu medycznego, absolwentów i doktorantów.  

 Umowa została podpisana przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Katanii, prof. Francesco Basile i rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa, którego we Włoszech reprezentował  prof. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestniczył w uroczystości sygnowania umowy na Uniwersytecie Medycznym w Katanii i omówił z rektorem Francesco Basile szczegóły podjętej współpracy.

– Współpraca międzynarodowa stanowi istotny elementy w kształceniu studentów i stałym podnoszeniu kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, dlatego rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. Andrzej Drop bardzo wspiera takie działania –  informuje prof. Ryszard Maciejewski. – To wzmacnia pozycję uczelni wśród naszych europejskich partnerów i podnosi jakość procesu dydaktycznego. Od dawna uczestniczymy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Mamy podpisanych wiele różnych umów i porozumień.

Każdego roku lubelscy studenci mają możliwość zrealizowania części swoich studiów za granicą, równocześnie studenci zagraniczni przyjeżdżają studiować na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Trwa również aktywna wymiana kadry akademickiej.

– Podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym w Katanii wzmocni jeszcze bardziej istniejącą już współpracę w zakresie  okulistyki klinicznej– podkreśla dziekan Ryszard Maciejewski –  Od roku w naszej Klinice Okulistyki Ogólnej, którą kieruje prof. Robert Rejdak pracuje dr Mario Toro okulista z Katanii, delegowany przez wybitnego specjalistę w dziedzinie okulistyki prof. Teresio Avitabile,  szefa uniwersyteckiej kliniki,  który niezwykle sobie ceni współpracę z  nami. Dał temu wyraz podczas pobytu naszej trzyosobowej delegacji we Włoszech, wręczając prof. Rejdakowi medal za wspaniale osiągnięcia w zakresie nowatorskiego leczenia chorób oczu i dzielenia się specjalistyczną wiedzą z lekarzami.  Najprawdopodobniej już wkrótce szef naszej lubelskiej kliniki będzie pełnił funkcję profesora wizytującego w Katanii.

Podwójny cel  włoskiej wizyty

Prowadzenie badań naukowych o wysokim stopniu innowacyjności i aktywne tworzenie międzynarodowej wspólnoty akademickiej skupionej na rozwoju edukacji jest podstawą we współpracy na wielu płaszczyznach lubelskiego Uniwersytetu Medycznego z włoskimi ośrodkami naukowymi.  – Odwiedziliśmy też Klinikę Okulistyki w Bari –dodaje prof. Robert Rejdak. – Kierownik tej kliniki Gianni Alesio oprowadził nas po dużym  ośrodku okulistycznym, wskazując na obszary naszej  przyszłej, wspólnej działalności.  Wizytującym profesorem w tej klinice będzie niebawem dr Tomasz Chorągiewicz z mojego zespołu klinicznego w Lublinie.  Poprowadzi tam zajęcia  z okulistyki dla studentów włoskich. Podzieli się wiedzą na temat leczenia schorzeń oczu, które rzadziej występują we Włoszech, a także nowatorskich terapii stosowanych przy urazach  narządów wzroku, które budzą uznanie naszych zagranicznych partnerów.   

Ponadregionalne Centrum Diagnostyki i Terapii Urazów Narządu Wzroku  w Lublinie wykorzystuje najnowsze techniki leczenia zachowawczego i chirurgicznego takich stanów.  Poza tym Klinika Okulistyki Ogólnej UM  jako jedyna w Polsce jest członkiem europejskiej sieci ośrodków referencyjnych w zakresie rzadkich schorzeń okulistycznych.

– Jest to dodatkowy atut w dalszej współpracy z włoskimi partnerami,  ponieważ my chcemy w Lublinie wprowadzić badania genetyczne dla naszych pacjentów i również będziemy czekać na pierwsze zastosowania terapii genowej w rzadkich schorzeniach siatkówki i drogi wzrokowej – kontynuuje prof. Rejdak. –  Okuliści włoscy bardzo się tym zainteresowali. Mają również gotowe propozycje dla nas. Piszemy  wspólne projekty o dofinansowanie z UE, aby rozwijać nowe terapie w okulistyce. Dziekan Ryszard Maciejewski omówił już  z kierownictwem Kliniki Okulistycznej w Barii techniczne aspekty dalszego rozwoju współpracy.

Wymiana studentów

Program Erasmus+ finansowanych przez Unię Europejską umożliwia wymianę międzynarodową studentów, którzy mogą kształcić się za granicą i odbyć praktyki w innych krajach. Wymiana może trwać od 2 do 12 miesięcy. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest bardzo zaangażowany w tej działania.

– Podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym w Katanii otwiera drogę lubelskim studentom do nauki i praktyk na tej uczelni – wyjaśnia  Izabela Witkowska, koordynator zespołu ds. współpracy z zagranicą  na UM w Lublinie. – W naszym biurze prowadzona jest działalność związana  z szeroko pojętą wymianą kadry akademickiej i studentów w ramach programu Erasmus.  Wiele osób skorzystało dotychczas z takiej możliwości. Studenci najchętniej decydują się na praktyki i studia na południu Europy, m.in. we Włoszech,  Hiszpanii i Portugalii. Do nas też przyjeżdżają z tych krajów, ale najwięcej z Bari, bo mamy dobrze już rozwiniętą współpracę. Najczęściej są to studenci z kierunku lekarskiego, ale zdarzają się również ze stomatologii.

Lubelski Uniwersytet Medyczny w ostatnim czasie zwiększył liczbę umów międzynarodowych  w zakresie programu Erasmus z kilkunastu do ponad 100. Stworzyło to dużo większe możliwości do prowadzenia intensywnej  wymiany studentów, którzy ogromnie zyskują na pogłębianiu  wiedzy, szlifowaniu języków i nawiązywaniu kontaktów, które procentują w przyszłości, ułatwiając im karierę zawodową.

– Oprócz mobilności studentów i wymiany w ramach Erasmusa nasza uczelnia ze środków własnych wspiera studentów, którzy wyjeżdżają na krótkoterminowe praktyki za granicę  do różnych krajów, m.in. do Gruzji, Japonii, Kazachstanu – podsumowuje Izabela Witkowska. – Jest to inicjatywa władz uczelni, żeby wesprzeć finansowo pobyty na takich krótkotrwałych stypendiach.  Jesteśmy popularnym uniwersytetem wśród studentów zagranicznych, dlatego chętnie do nas przyjeżdżają. Wpływ na to ma jakość nauczania, która jest na bardzo wysokim poziomie na naszym uniwersytecie i doceniana za granicą. Uczymy na kierunkach lekarskich i stomatologii po angielsku, mamy do tego doskonale przygotowaną kadrę we wszystkich przedmiotach.

Do przejazdu do Lublina studentów i kadrę akademicka zachęca też przyjazna atmosfera środowiska uniwersyteckiego, władz miasta i mieszkańców. Lublin jest miastem uniwersyteckim, gotowym do tego, aby stale rozszerzać międzynarodową współpracę z korzyścią dla rozwoju badań i standardu leczenia pacjentów.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here