MPiT wyłoniło pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych

669

Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – to liderzy wyłonionych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,  Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs). Ich zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji. Działalność hubów wystartuje jeszcze w tym roku. Program będzie realizowany do 2021 roku.

Digital Innovation Hub (DIH), czyli Huby Innowacji Cyfrowej to koncepcja KE, która powstawała w kilku etapach. Pierwszym była koncepcja Centrów Kompetencji (Competence Centers), które miały wytwarzać konkretną technologię tak, aby wspierać transformację cyfrową w Europie. Następnie, w drodze analiz, wypracowano koncepcję Hubów Innowacji Cyfrowej, które poza wytwarzaniem konkretnych produktów, mają za zadanie budować ekosystem cyfrowej innowacji poprzez jednoczenie różnych środowisk i sektorów, wymianę wiedzy, doświadczeń i technologii.

Program „Przemysł 4.0” ustanowił 24 lipca Minister Przedsiębiorczości i Technologii, realizując  europejską politykę innowacyjną państwa. – Transformacja do przemysłu 4.0 jest procesem długotrwałym i wymagającym zmian na wielu płaszczyznach. Konieczna jest odpowiednia strategia, nabycie nowych kompetencji, wyszkolenie kadr i w końcu implementacja wybranych rozwiązań do danej firmy – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Przez najbliższe dwa lata huby będą prowadzić m.in. działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe oraz doradcze, aktywnie docierając do przedsiębiorców, co pozwoli wypracować standardy świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym przez ośrodki tego typu. W tym procesie DIH będą budowały także pogłębioną kooperację z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz pomiędzy sobą.

– Otrzymaliśmy 42 aplikacje, z których wybraliśmy pięć ośrodków rozmieszczonych w różnych miejscach Polski. Każdy z nich ma inny model i własne podejście do usług świadczonych przedsiębiorcom. Za dwa lata, bazując na doświadczeniu tych ośrodków, zostaną wypracowane najlepsze standardy, które będą musiały spełniać kolejne huby – dodał Marcin Ociepa, wiceminister resortu.

Działania hubów będą koncentrować się na: 1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych; 2. Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów); 3.   Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania; 4.   Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa; 5.  Działaniach implementacyjnych.

Implementacyjna rola hubów  będzie polegała na działaniach:

wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania; integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Rozwiązania technologiczne, które będą głównymi obszarami działalności wyłonionych w konkursie hubów to: łączność w technologii 5G, algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne, Internet Rzeczy (IoT), BIM (Building Information Modelling), chmura obliczeniowa, ·        rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), automatyka i robotyka, Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (Computer Integrated Manufacturing), cyberbezpieczeństwo, technologie przyrostowe (druku 3D).

Nad właściwą realizacją projektu będzie czuwać Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli MPiT oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

MPiT

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here