MRPiT wspiera „zbrojeniówkę” w EDF

1047

W związku z integracją przemysłowego sektora obrony w Unii Europejskiej, w 2021 r. rozpocznie się implementacja Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii powołano zespół do spraw wsparcia udziału polskiego przemysłu obronnego w procesie ubiegania się o dofinansowanie z jego budżetu, który wynosi blisko 8 mld euro.

Liczymy na zainteresowanie polskiego przemysłu szansami rozwoju, jakie oferuje im Europejski Fundusz Obronny. Dlatego tym bardziej zachęcamy naszych przedsiębiorców do współpracy z partnerami z zagranicy i tworzenia z nimi międzynarodowych konsorcjów, które mogłyby ubiegać się o finansowe wsparcie z EDF, a następnie wspólnie realizowały różne projekty – podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek

Budżet Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund – EDF) na lata 2021-2027 wynosi 7,95 mld euro, w tym 2,65 mld euro na badania naukowe oraz 5,3 mld euro na prace rozwojowe w formie europejskich projektów współpracy przemysłowej. Ogłoszenie pierwszego programu prac EDF nastąpi po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie EDF.  Składanie wniosków projektowych planowane jest na czerwiec 2021 r.

Polskie firmy, wykorzystując swoje dobre relacje przemysłowe w UE oraz innowacyjność procesów przemysłowych, mogą samodzielnie starać się o udział w konsorcjach w EDF lub być do nich zapraszane przez partnerów zagranicznych. MŚP (nie tylko z doświadczeniem w sektorze obrony), będą mogły brać udział również w tych projektach fazy rozwojowej, w których zamawiającym będzie MON innego państwa lub inna instytucja zamawiająca, zainteresowana pozyskaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że duża część MŚP zainteresowana jest uczestnictwem w projektach fazy rozwojowej ponieważ stwarza ona szybką ścieżkę wprowadzania produktów na rynek. Wiele polskich innowacyjnych MŚP ma szanse udziału w konsorcjach i może zapewnić sukces EDF. MRPiT wspiera polskie firmy w tych działaniach.

W dokumentach programowych EDF uwzględnia wypracowane przez państwa członkowskie i Komisję Europejską wspólne wyzwania badawcze i rozwojowe w unijnym sektorze obrony jako kategorie projektów, w których konsorcja międzynarodowe będą składać wnioski projektowe. Następny etap to proces kojarzenia się konsorcjów, który obejmuje działania  administracji państw oraz samego przemysłu. W przypadku projektów fazy rozwojowej, polskie firmy będą mogły liczyć na wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej  (MON) oraz współfinansowanie w sytuacji, gdy MON będzie deklarował chęć wspólnego wykorzystania technologii na poziomie UE oraz pozyskania rezultatów tych projektów, które wpisują się w pełni w priorytety modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Więcej na stronie resortu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here