Nabór koncepcji do sieci EDIH rozpoczęty

725

Krajowe ośrodki  zainteresowane wejściem do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs) mogą zgłaszać swoje koncepcje biznesowe w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) zaproponowanego przez Komisję Europejską.  Naboru dokonuje Ministerstwo Rozwoju. Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. 60 mln euro, plus wkład krajowy. Integratorem krajowej sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowej będzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Hub Innowacji Cyfrowych to ośrodek, którego rolą jest pomoc przedsiębiorstwom w zwiększaniu konkurencyjności poprzez wsparcie ich w transformacji cyfrowej. Deklarowana jest poprzez udoskonalanie dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych aktualnego modelu biznesowego oraz produktów / usług, jak ich poprzez daleko idącą ich zmianę. Huby mają działać w modelu one-stop-shop, obsługując przedsiębiorstwa w swoim regionie, które chcą dokonać cyfrowej transformacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługi oferowane przez hub umożliwić mają  każdemu przedsiębiorcy zbudowanie planów transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań lub eksperymentowanie z najnowszymi technologiami. Mają one potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Huby powinny zapewniać również kontakty z młodymi firmami innowacyjnymi, ukierunkowywać i ułatwiać dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację. Dodatkowo świadczyć pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości oraz tworzyć synergię między poszczególnymi ośrodkami w kraju poprzez komplementarne specjalizacje.

Ministerstwo Rozwoju zwraca się z zaproszeniem do udziału w naborze koncepcji potencjalnych ośrodków EDIH, który jest kolejnym elementem przygotowań do wdrożenia sieci EDIH w Polsce. Zgłoszone w obecnym callu propozycje pozwolą przeprowadzić rozpoznanie aktualnych zasobów w poszczególnych regionach a następnie będą poddane procesowi akceleracji w celu ukształtowania dojrzałej sieci ośrodków EDIH w Polsce. W docelowym konkursie preferowane będą propozycje możliwie zintegrowane regionalnie i funkcjonalnie, przy zachowaniu jednocześnie wyróżniającej specjalizacji ośrodka.

Finalny proces wyłaniania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych będzie miał charakter półotwarty  i dwustopniowy (otwarty etap krajowy i ograniczony etap unijny). Warunki wyboru będą nawiązywać zarówno do kryteriów opracowanych na potrzeby konkursu „Standaryzacja usług Hubów innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” przeprowadzonego w 2019 r. w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” jak i do kryteriów zaprezentowanych w roboczym dokumencie Komisji Europejskiej (Załącznik nr 1).

Propozycje modelu funkcjonowania potencjalnego Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, a także uwagi dotyczące kryteriów naboru (o objętości nieprzekraczającej 20 stron) należy przygotować według przedstawionego wzoru (Załącznik nr 2) oraz przesłać w terminie do 31.05.2020 r. na adres mailowy konkursDIH[at]mr.gov.pl. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju zwraca się z zaproszeniem do przekazywania w języku angielskim uwag do dokumentu Komisji Europejskiej (załącznik nr 1) według udostępnionego wzoru [załącznik3]. Przekazane uwagi zostaną wykorzystane przy opracowaniu kryteriów krajowego konkursu, w którym Ministerstwo Rozwoju nominuje najbardziej perspektywiczne ośrodki do programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.

Komunikat MR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here