Nagrody dla innowatorów, przyznawane przez SIMP i FSNT- NOT

324

XVI Forum Inżynierskie połączone z IX Dniem Mechanika było okazją do uhonorowania kilkunastu laureatów XVI edycji ogólnopolskiego konkursu za „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022”.  Laureaci I miejsc z poszczególnych kategorii, mieli możliwość prezentacji swoich osiągnięć.

Wśród wyróżnionych zwycięzców było wielu pracowników naukowych, przedsiębiorców, ale również uczniów średnich szkół technicznych, nagrodzonych m.in. za prototyp urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego, zdalnie sterowanego modelu latającego, laboratoryjnego śmigłowca, biometrycznej klawiatury, wspomagającej leczenie RSI oraz kontrolera kolektorów słonecznych z monitoringiem i wizualizacją pracy.

W kategorii  prace i stanowiska naukowo-badawcze osiągnięcie pn.  „Stanowisko naukowo-badawcze do pasteryzacji żółtka, białka i masy jajowej oraz zagospodarowania niepełnowartościowych jaj” omówił przedstawiciel autorów nagrodzonego rozwiązania dr hab. inż. Dariusz Grabiec, p.o. z-cy dyrektora ds. badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w Poznaniu;

Osiągnięcia wdrożone w przemyśle „Hybrydowe centrum addytywno-obróbcze: ProtoPlastMaker 4.0” zaprezentowali mgr inż. Mateusz Kasprowiak z PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak w Gorzowie Wielkopolskim i mgr inż. Karol Miądlicki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

Nagrodzone osiągnięcie wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska pn. „Zgrabiarka nasiębierna MRG 2-900” przedstawił Przemysław Łukjaniuk, kierownik Działu Technologicznego SaMASZ Sp. z o. o.;

O „Prototypie urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego” w ramach kategorii Prace wykonane w średnich szkołach technicznych, opowiedział laureat osiągnięcia Kamil Widzyk z  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Tytułem „Inżynier Mechanik Roku 2023”  wyróżniono Szymona Michalskiego z firmy DMG MORI (członka Oddziału SIMP w Jeleniej Górze) za osiągnięcie pn. „M1 – 3 osiowe innowacyjne centrum obróbkowe”.

Specjalizująca się w rozwijaniu techniki mikrofalowej i fotooptycznej technologiczna firma MediSensonic S.A otrzymała DŹWIGNIĘ, za efektywność w zakresie wprowadzenia innowacji. Nagroda przyznawana od 2000 roku wręczana jest tylko  jednemu laureatowi przez Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Technicznego” wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT i Wydawnictwem SIGMA – NOT. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here