Nagrodzeni za wynalazki i wybitne osiągnięcia naukowe

2296

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) i „Przeglądem Technicznym” organizuje co 5 lat konkurs – plebiscyt „Kobiety Wynalazczynie”. Piątą edycję zainicjowanego przed 20 lat konkursu rozstrzygnięto w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Wyróżnione za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i nowych technologii „Kobiety Wynalazczynie”, nagrodzone na arenie międzynarodowej w latach 2016 – 2017 za swoje dokonania, odebrały statuetki 22 marca  w Warszawie, podczas uroczystej gali w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej.

W liście gratulacyjnym skierowanym do organizatorów konkursu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda napisał m.in. „Wyobraźnia i kreatywność, pasja i zaangażowanie, cierpliwość i konsekwencja to cechy, które sprawiają, że talenty i zainteresowania naukowe kobiet na całym świecie przekładają się na coraz więcej odkryć i wynalazków. Cieszę się, że również w Polsce jest tak wiele Pań zgłaszających nowe patenty i że dotyczą one tak różnych i ważnych dziedzin. Wśród tegorocznych laureatek jest wynalazczyni technologii służącej pozyskiwaniu rzadkiego pierwiastka, jest autorka przełomowej metody produkcji folii generującej energię,  jest twórczyni włókien chroniących człowieka przed promieniowaniem, jest projektantka urządzeń hutniczych, jest specjalistka w zakresie uszlachetniania paliw. Wszystko to są odpowiedzi na palące problemy, z jakimi boryka się dziś ludzkość” .

Do udziału w Konkursie zgłoszono 25 kandydatek.

Tegoroczna gala konkursu „Kobieta Wynalazczyni” odbywała się w ramach XXIV Giełdy Wynalazków, organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Lista wynalazków obejmowała aż 104 pozycje. Wśród nich były także projekty wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie NOT dla dzieci i młodzieży – Młody Innowator.

Nawiązując do tego wydarzenia prezydent Andrzej Duda w piśmie gratulacyjnym, skierowanym do organizatorów zadeklarował – „Chcemy stworzyć  Polkom i Polakom pracującym naukowo i kierującym zespołami badawczo-rozwojowymi odpowiednie warunki. Bardzo zależy mi, aby innowacyjne rozwiązania nie trafiały na półkę, lecz sprzyjały rozwojowi naszego kraju, abyśmy lepiej umieli wykorzystać potencjał  polskich wynalazców i badaczy. Służą temu podpisane przeze mnie  ustawy o innowacyjności, które wspomagają badania i rozwój, premiują nowatorskie rodzime przedsiębiorstwa, wspierają wdrożenia. Służy temu rozwój sieci ośrodków badawczych i przeznaczone na ten cel fundusze. Służy temu wreszcie budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych, które pozwalają na ekspansję polskich firm i promocję polskich wynalazków”.

Wyróżnionym twórcom oraz organizatorom plebiscytu pogratulował pisemnie również wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – ..„Organizowana od wielu lat  Giełda Polskich Wynalazków na Światowych Wystawach, jako jedno z ważniejszych przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia polskich inżynierów, to niezwykle cenne przedsięwzięcie gromadzące wynalazców, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem polskiej myśli technologicznej.

W swoim wystąpieniu na uroczystej gali prof. dr hab. inż. Michał Szota, prezes SPWiR i wiceprezes FSTN-NOT  i przewodniczący Kapituły, podkreślił, że Giełda Polskich Wynalazków sprzyja nawiązywaniu efektywnej współpracy świata nauki i przemysłu, której konsekwencją jest transfer innowacyjnych technologii do gospodarki. Wyraził przekonanie, że nagrodzone wynalazki i technologie znajdą praktyczne zastosowanie, stając się znaczącym czynnikiem pobudzającym rozwój polskiej gospodarki.

Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny gratulując nagrodzonym przypomniała w roku stulecia odzyskania niepodległości dokonania i wybitne osiągnięcia polskich uczonych i wynalazców, którzy wnieśli swój ogromny wkład w dokonanie  przełomowych odkryć naukowych.

(JC)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here