Najlepsi wierzyciele nagrodzeni laurami CESSIO 2019

1249

Związek Przedsiębiorstw Finansowych przyznał coroczne nagrody CESSIO. Są to wyróżnienia wręczane uczestnikom procesu kupna-sprzedaży wierzytelności lub przejęcia ich do obsługi za stosowanie najwyższych standardów w obrocie wierzytelnościami.

W tym roku wyłoniono 17 laureatów w czterech kategoriach: CESSIO (wyróżnienia dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności), CESSIO Outsourcingu (wyróżnienia dla wierzycieli pierwotnych za jakość postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności), CESSIO Inwestorów (nagrody dla wierzycieli wtórnych, przystępujących do przetargu na kupno portfela wierzytelności) oraz CESSIO Outsourcingu — Serwis Wierzytelności (nagrody dla oferentów serwisujących wierzytelności, których standardy pracy oceniane są najwyżej).

— Przyznawane od sześciu już lat nagrody CESSIO to ważny element kształtowania dobrych praktyk na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz budowania kapitału zaufania i współpracy między jego uczestnikami. To przyznawane wprost przez uczestników rynku oceny praktyk biznesowych, wyrażane przez wierzycieli pierwotnych — przedstawicieli wielu branż usług finansowych i niefinansowych — wierzycielom wtórnym i zleceniobiorcom. Ci z kolei oceniają również praktyki zleceniodawców i sprzedających portfele należności. Laur CESSIO wydaje się więc najbardziej wartościowym wyznacznikiem jakości praktyk biznesowych wszystkich stron transakcji i umów zawieranych na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce — wyjaśnia Andrzej Roter, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Procedura wyboru laureatów

Pierwszym etapem wyłonienia zwycięzców we wszystkich kategoriach konkursowych było głosowanie przeprowadzone wśród wierzycieli pierwotnych oraz praktyków sektora zarządzania wierzytelnościami, za pomocą ankiety on-line. Nadesłane zgłoszenia, pod merytorycznym nadzorem PwC, szczegółowo przeanalizowali członkowie Kapituły Lauru. Benchmarkiem do dokonywania oceny jakości praktyk firm przystępujących do przetargów na usługi windykacji wierzytelności są zasady zawarte w dokumencie „Dobre praktyki procesu sprzedaży wierzytelności”, który został opracowany w ZPF.

Przedstawiciele zwycięskich instytucji odebrali pamiątkowe statuetki i dyplomy podczas X Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 19–20 listopada 2019 r. w Warszawie.

Laureaci CESSIO 2019

Wśród instytucji reprezentujących sektor bankowy miejsca trzecie i drugie przypadły mBankowi oraz Bankowi Credit Agricole Polska, pierwsze miejsce zdobył Santander Consumer Bank.

W sektorze niebankowym najlepszym wierzycielem pierwotnym okazał się Vivus Finance. Miejsce drugie kapituła przyznała firmie Polkomtel, miejsce trzecie zaś zajęły ex aequo Orange Polska SA i P4.

Laureaci CESSIO Outsourcingu 2019

Miejsce pierwsze zajęła firma Orange Polska. Zdobywcą drugiego miejsca w tej kategorii został — BNP Paribas Bank Polska, a trzeciego PZU.

Laureaci CESSIO Inwestorów 2019

Wierzyciele wtórni, którym przypadło miejsce trzecie (ex aequo), to EOS KSI Polska oraz KRUK. Zdobywcą miejsca drugiego została firma Intrum, pierwszego zaś — Hoist Polska.

Laureaci CESSIO OUTSOURCINGU — Serwis Wierzytelności 2019

Za najlepszą w tej kategorii uznano firmę Kaczmarski Inkasso. Miejsce drugie przypadło firmie Intrum, a trzecie firmie KRUK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here