NCBR i NCN zacieśniają współpracę

3060

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki podpisały porozumienie o współpracy, które służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców mogły lepiej służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju.

– We współpracy z całym środowiskiem akademickim przygotowaliśmy reformę, która uwolni potencjał polskiej nauki, dając więcej możliwości wykorzystania efektów prac naszych naukowców dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Jednocześnie już teraz wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, by zapewnić jak najlepsze warunki prowadzenia badań, zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Podpisane dziś przez NCBR i NCN porozumienie to kolejny krok na drodze doskonalenia mechanizmów wsparcia, z których skorzysta polska nauka i gospodarka – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

NCBR i NCN to agencje wykonawcze resortu nauki i szkolnictwa wyższego, które realizują zadania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego państwa w oparciu o wyniki badań naukowych. Misją NCN jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych, natomiast zadaniem NCBR jest wspomaganie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w tworzeniu i wykorzystywaniu wyników badań naukowych w praktyce. Instytucje współpracują ze sobą w ramach programu TANGO, ale porozumienie pozwoli nadać ich współpracy nowy impuls, przede wszystkim dzięki wspólnym instrumentom finansowania oraz wsparciu przy realizacji wspólnych projektów badawczych.

Założenia programu TANGO

Celem programu TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi, który stworzy nowe możliwości wykorzystania efektów prac naukowych w praktyce. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych, dzięki czemu realizowane są najlepsze projekty z różnych dziedzin.

W dwóch dotychczasowych konkursach programu TANGO (2013 i 2015) 76 projektów otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 64 mln złotych. Trzecia edycja zostanie ogłoszona pod koniec marca tego roku. Jej budżet wyniesie 40 mln zł, a o środki finansowe w wysokości do 200 tys. zł będą mogły się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz indywidualni naukowcy. Dofinansowanie będzie mogło stanowić nawet 100 proc. wartości projektu.

W konkursie będzie można składać wyłącznie projekty bazujące na wynikach badań realizowanych przynajmniej od roku lub już zrealizowanych, a finansowanych w ramach jednego z konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA czy POLONEZ.

Tegoroczna edycja konkursu wprowadziła nowość w postaci możliwości składania wniosków przez cały rok, od momentu ogłoszenia konkursu.

Realizowane projekty

Dzięki wsparciu agencji MNiSW naukowcy prowadzą badania m.in.nad technologią druku organicznych diod elektroluminescencyjnych, wdrożeniami kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych, zastosowaniem koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej, technologią biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych, wdrożeniem systemu HydroProg, służącego do wczesnego ostrzegnia o zagrożeniach hydrologicznych, równoległym manipulatorem typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi, a także nowatorską technologią oczyszczania środowisk wodnych.

Współpraca jednostek naukowych w celu wdrażania i komercjalizacji wyników badań jest jednym z podstawowych założeń reformy przygotowanej przez MNiSW, które przedstawił minister J. Gowin w Konstytucji dla Nauki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here