NCN przeznaczy 2 mln zł na kontynuację programu Fulbright Senior Award

217

Naukowcy korzystający z programu Fulbright Senior Award będą mogli po powrocie do Polski kontynuować współpracę z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych dzięki finansowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Nauki.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i Narodowe Centrum Nauki podpisały porozumienie, na mocy którego naukowcy powracający z USA po realizacji grantu Fulbright Senior Award będą mogli kontynuować w Polsce swoje badania rozpoczęte za oceanem. Propozycja współpracy wyszła z Komisji Fulbrighta – podało NCN.

„Podtrzymanie i rozwój współpracy transatlantyckiej bywają sporym wyzwaniem. Dzięki wspólnemu programowi z NCN znaczna część naszych stypendystów otrzyma narzędzia do realnej kontynuacji pracy ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami” – podkreśla Justyna Janiszewska, dyrektorka wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, cytowana w komunikacie przesłanym do mediów.

Porozumienie zakłada, że NCN i Komisja Fulbrighta będą tworzyły wspólne inicjatywy ułatwiające prowadzenie badań naukowych i współpracę międzynarodową oraz będą działały na rzecz umiędzynarodowienia i promocji polskiej nauki. Pierwszym konkretnym efektem programu będzie współpraca przy programie Fulbright Senior Award, do którego nabór wniosków rozpocznie się 8 lutego 2024.

Na realizację programu NCN przeznaczy maksymalnie dwa miliony złotych. Badania objęte programem mogą trwać do półtora roku od podpisania umowy między NCN a instytucją zatrudniającą stypendystkę lub stypendystę. Maksymalna kwota dofinansowania z NCN, o jaką będą mogli ubiegać się badacze i badaczki wynosi 200 tys. złotych.

„Dla NCN ten program jest ważny, gdyż wspiera międzynarodową działalność naukowców pracujących w Polsce. Mamy już projekty z naszym amerykańskim odpowiednikiem, czyli agencją National Science Foundation, wspólny program z Komisją Fulbrighta tę współpracę ze Stanami Zjednoczonymi dodatkowo wzmacnia” – mówi dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Program Fulbright Senior Award umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. Otwarty jest dla naukowców z doktoratem, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i na każdym etapie kariery. Laureaci mogą spędzić w instytucji goszczącej w USA od trzech do dziesięciu miesięcy.

Nabór wniosków do Programu Senior Award rozpocznie się 8 lutego 2024 i będzie trwał do 5 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025.

Szczegółowe warunki udziału w Programie Senior zostaną opublikowane na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.(PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here