NCN przyznało ponad 2,3 mln zł na badania i staże naukowe

624

Środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne przyznało Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 5. Jak poinformowało  NCN, będzie to w sumie 58 działań naukowych. W piątej edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W poniedziałek NCN opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5.

Eksperci NCN podjęli decyzję o finansowaniu 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowanych będzie 18 działań o wartości 541 761 zł; w grupie nauk ścisłych i technicznych: 18 działań o wartości 740 827 zł; w grupie nauki o życiu: 22 działania o wartości 1 051 860 zł.

W piątej edycji konkursu powalczyć o środki mogą naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej, niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

W komunikacie NCN zwrócono uwagę na dwa zwycięskie projekty. Dr Emilia Bogacka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dzięki otrzymanemu grantowi zrealizuje badania wstępne pt. „Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej”. Jak wyjaśniono, badaczka przyjrzy się niepokojom towarzyszącym kobietom na przystankach i w środkach komunikacji publicznej stolicy Wielkopolski; w tych miejscach często popełniane są przestępstwa. Z kolei dr Maciej Kałaska z Uniwersytetu Warszawskiego podczas stażu naukowego w ICTA-AUB w Barcelonie (Hiszpania) będzie próbował opracować wskaźnik do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową. Jak sprecyzowano, dzięki zaproponowanemu identyfikatorowi będzie można określić przeszkody w zdobywaniu przez kobiety władzy niezbędnej do prowadzenia aktywizmu środowiskowego, a następnie wypracować strategie niwelowania tych przeciwności. (PAP)

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here