NFOŚiGW uruchamia nowe programy do walki ze smogiem – Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe

2008

Budżet programu Energia Plus wynosi 4 mld zł, a Ciepłownictwo powiatowe 500 mln zł. Środki w takiej wysokości Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył na walkę ze smogiem. Nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza, rusza 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019 roku. Beneficjentami obu programów mogą być przedsiębiorcy. Program Ciepłownictwo  powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest do firm produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 proc. udziałów).

Z budżetu programu Ciepłownictwo powiatowe 350 mln zł przeznaczono na pożyczki, a 150 mln zł na dotacje. Przy pozyskaniu dotacji finansowanie w formie pożyczki jest obligatoryjne i stanowi uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

– Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia oferowanego przez Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Energia Plus stanowi bezpośrednią kontynuację programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, który od 2015 r. dofinansował przedsięwzięcia ekologiczne związane z ograniczaniem negatywnego wpływu polskich przedsiębiorstw na środowisko kwotą prawie 3 mld zł , a także kontynuację programu Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy dla  których przewidziano pożyczki preferencyjne, pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC ( ang. Organic Rankine Cycle).. Kwota alokacji w pierwszym naborze to prawie 2, 252 mld zł.

Oba programy ( Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe) skupiają się na wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.
W programie Energia Plus możliwe są pożyczki preferencyjne od  miliona do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10 proc. udzielonej pożyczki, do 1 mln zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego ”, a co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywane jest na cele komunalno-bytowe).

Program Ciepłownictwo powiatowe oferuje też pożyczki preferencyjne od miliona do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 proc. w skali roku). W sytuacji pozyskania dotacji finansowanie w formie pożyczki jest obligatoryjne i stanowi uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10 proc. udzielonej pożyczki, do 5 milionów zł); pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Ciepłownictwo powiatowe to także pożyczki na zasadach rynkowych. Ta oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywną presję na środowisko. Nabór wniosków: od 1 marca 2019 do 20 grudnia 2019 , kwota alokacji w ramach naboru to 500 mln zł.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here