Niełatwy czas dla branży wodociągowej

2423

Jak przejść przez trudny czas reorganizacji w branży wodno-kanalizacyjnej po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych zastanawiali się w Białowieży specjaliści z całej Polski podczas XVI Regionalnej Konferencji Wodociągowej. Przejęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie roli regulatora w naliczaniu i pobieraniu opłat za usługi wodne oraz weryfikacji taryf wymaga dodatkowych wyjaśnień. Wiele pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi. Z interpretacją nowych przepisów problemy mają nie tylko wodociągowcy, ale nawet prawnicy.

Organizatorzy – Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowców z siedzibą w Olsztynie i Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie szczególną uwagę skoncentrowali na praktycznych i prawnych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Te zagadnienia budzą największe zainteresowanie w środowisku branżowym. Bardzo istotne są też kwestie technologiczne oraz finansowe, dotyczące m.in. alternatywnych źródeł wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza po 2020 roku, kiedy skończą się unijne dotacje.

W XVI Regionalnej Konferencji Wodociągowej, tradycyjnie już licznie uczestniczyli szefowie i pracownicy spółek oraz zakładów komunalnych, przedstawiciele samorządów, świata nauki, prawnicy i przedsiębiorcy z całej Polski. Renomowane firmy produkcyjne z branży wodno-kanalizacyjnej prezentowały nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Od 16 lat koordynatorem tej ważnej konferencji branżowej, integrującej środowisko wod-kan jest dr inż. Marek Brzozowski, który do współpracy w tym wydarzeniu zaprosił też Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz firmy partnerskie. Podobnie jak w latach poprzednich patronat naukowy objęła Politechnika Białostocka. Rektor tej wiodącej w regionie uczelni technicznej, prof. dr hab. inż. Lech Dzienis podsumował 15 letnie doświadczenia w eksploatacji autotermicznej, tlenowej stabilizacji osadów. Łączenie nauki z nowoczesnymi technologiami przewijało się przez cały czas trwania dwudniowej konferencji.

Zebrani mogli wysłuchać wykładów przygotowanych przez znakomite grono uczonych, prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego z Politechniki Gdańskiej o nowych zadaniach gmin jako konsekwencji wprowadzonego prawa wodnego oraz prof. dr hab. Marka Gromca o stanowisku Komisji Helsińskiej z 2017 r. w sprawie osadów ściekowych. Interesujące prelekcje wygłosili też partnerzy konferencji na temat niezawodnych materiałów do budowy sieci wodociągowych, zintegrowanych systemów informatycznych i radiowych do odczytu dla urządzeń z Android OS, technologii bezwykopowych oraz zastosowania koparek ssących w przedsiębiorstwach komunalnych.

Przedmiotem obrad uczestników konferencji była też reorganizacja w branży wodno-kanalizacyjnej po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych. Przejęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie roli regulatora w naliczaniu i pobieraniu opłat za usługi wodne oraz weryfikacji taryf powoduje wiele niejasności. Pomimo zapewnień ustawodawcy, że nowe prawo wodne i zasady kształtowania taryf mają chronić mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych, powstaje wiele wątpliwości wykorzystania tych założeń w praktyce. Na razie więcej jest znaków zapytania niż rzeczowych odpowiedzi. Wiele kontrowersji wzbudza m.in. zapowiadany od miesięcy zakaz uwzględniania w kalkulacji taryfowej amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub subwencji. W ocenie środowiska branżowego taki zabieg jest nie tylko sprzeczny z unijną zasadą zanieczyszczający płaci, ale może nawet doprowadzić do bankructwa najlepiej prosperujące przedsiębiorstwa wodociągowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here