Brak konsultacji w branżą pożyczek pozabankowych

950

Przedstawiciele organizacji zrzeszających instytucje pożyczkowe zwrócili się do premiera Matusza Morawieckiego  z apelem o włączenie  podmiotów reprezentujących głos uczestników rynku w prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Regulacja zakłada wydłużenie okresu obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 31 grudnia 2021 r., co niesie szereg negatywnych skutków na gruncie gospodarczym i społecznym, zagrażając dalszemu funkcjonowaniu legalnie działającego sektora pożyczek pozabankowych.

W piśmie skierowanym do premiera, pod którym  podpisy złożyli Agnieszka Wachnicka, prezes zarządu FRRF, Marcin Czugan, prezes zarządu ZPF i Jarosław Ryba, prezes zarządu PZIP – czytamy : „Wyrażamy zdumienie trybem procedowania projektu ustawy oraz tempem prac legislacyjnych, pomijającymi proces konsultacji z branżą, zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z przedłożeniem rządowym. Arbitralna decyzja co do kształtu regulacji i bezprecedensowy charakter procesu legislacyjnego jest dla nas o tyle zaskakujący, że stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami rządu o nawiązaniu dialogu i przeprowadzeniu konsultacji przy kolejnych zmianach regulacyjnych o tak fundamentalnym znaczeniu w kontekście istnienia branży.

Pragniemy zauważyć, że jest to kolejna regulacja nieuwzględniająca stanowiska i głosu branży, wprowadzana bez dogłębnej oceny skutków regulacji. O ile jednak tryb uchwalenia poprzedniej ustawy drastycznie obniżającej maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych można tłumaczyć ekstraordynaryjną sytuacją związaną z epidemią, o tyle nie znajdujemy uzasadnienia dla aktualnie przyjętej ścieżki legislacyjnej, tym bardziej, że obecnie obowiązujące przepisy pozostają w mocy do 8 marca 2021 r., co w naszej ocenie stwarza przestrzeń do konsultacji i dialogu.

Apelujemy o zaangażowanie przedstawicieli sektora pożyczek pozabankowych w prace nad projektem ww. ustawy. Wyrażamy pełną gotowość do rozmów, na które wciąż jest czas. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania kompromisowe, które zapewnią skuteczną ochronę konsumentów, a jednocześnie umożliwią instytucjom pożyczkowym kontynuowanie działalności, co zważwszy na rolę branży w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu ponad 2 milinów Polaków i stwarzaniu miejsc pracy dla ponad 30 tys. osób powinno być dziś priorytetem dla polskiego rządu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here