NOT Informatyka – egzamin zdany na piątkę

1899

Po raz pierwszy w 180. letniej historii Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,  głosowanie delegatów Rady Krajowej nad absolutorium dla członków zarządu odbyło się w formie elektronicznej. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez specjalistów  z firmy NOT Informatyka nowoczesnej platformy internetowej. System złożony z autorskich rozwiązań do bezpiecznego i uwierzytelnionego głosowania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, posiada certyfikat bezpieczeństwa firmy Stillsec. Niezależny audytor potwierdził niezawodność i skuteczność działania  mechanizmu zastosowanego do przeprowadzenia tajnego głosowania.  

To był dla nas nie tylko ważny test  przed wprowadzaniem kolejnych rozwiązań, ale egzamin zdany na piątkę – informuje Kamil Wójcik, prezes spółki NOT Informatyka. –  Wkrótce oddamy do przetestowania mechanizm wyborczy w formie elektronicznej. Pierwsze wybory zorganizujemy 29 września z jednym z podmiotów, który już jest zdecydowany, żeby z tego systemu korzystać. Do tej pory nie było takiego narzędzia, które jednocześnie zapewnia komunikację i możliwość głosowania  bezpiecznego i uwierzytelnionego. Mamy pierwsze i jedyne takie narzędzie na polskim rynku, które potrafi takie funkcje  łączyć i wykonać je w tym samym czasie. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest coraz większe. Praktycznie, codziennie odbieramy po kilka telefonów w tej sprawie.

Zdalne posiedzenie delegatów

Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT odbywało się w formule zdalnej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemiczny i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne delegatów. Pierwszym na większą skalę tego typu przedsięwzięciem i co warto podkreślić – pozytywnym doświadczeniem – było majowe webinarium zorganizowane przez Komisję FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotów Trzeciego Sektora, Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) oraz Spółka NOT-Informatyka pn. „Wpływ COVID-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat”.

Głosowanie w formie elektronicznej w FSNT-NOT

Zdalne głosowanie nad absolutorium dla zarządu było kolejnym sprawdzianem wykorzystującym narzędzia komunikacji elektronicznej. W gabinecie Ewy Mańkiewicz-Cudny prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT,  przed monitorem i mikrofonem zasiadło Prezydium Rady w składzie: Adam Błochowiak (SITR) – przewodniczący, Alfred Zgoda (delegat woj. świętokrzyskiego) i Krzysztof Ruszczyński (STPwWB).  W sali prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT przed wielkim telebimem zarząd FSNT-NOT, a w kolejnej z sal członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), do których wkrótce dołączyli wybrani przez delegatów członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej, w składzie:  Zbigniew Chachulski (PTChD), Bronisław Hynowski (TKiHT) i Stanisław Petrykowski (SITPMB). W sekretariacie Biura przed komputerem zasiadł Dyrektor Generalny z zespołem. Natomiast delegaci Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i województw zasiedli przez komputerami podłączonymi do sieci tam, gdzie wskazali to wcześniej i było im najwygodniej.

Powołano komisje niezbędne do realizacji programu posiedzenia. Następnie przyjęto protokół ze styczniowego posiedzenia Rady, dokonano zmian w jej składzie zgodnie z decyzjami władz SNT, tworzących FSNT-NOT.  Wybrano Prezydium na rok 2021, w którym będą: Bożenna Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Kazimierz Pawlicki (SEP) i Janusz Leśniewski (delegat Test Q).

Realizacja programu merytorycznego

Informację o pracach Zarządu Głównego FSNT-NOT od ostatniego posiedzenia RK (styczeń 2020) przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Przypomniała, że Rada Krajowa FSNT-NOT ustanowiła rok 2020 Rokiem Piotra Drzewieckiego i inicjatywę upamiętnienia Patrona przez ufundowanie jego popiersia w Parku Mirowskim w Warszawie. Przypomniała także, że na uroczystej gali podsumowano XXVI Plebiscyt o Tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”, a na Politechnice Poznańskiej po raz pierwszy odbył się Światowy Dzień Inżyniera, który będzie obchodzony corocznie przez międzynarodową społeczność techniczną.

Prezes FSNT-NOT poinformowała, że w roku szkolnym 2020/21 rozegrana zostanie XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej. Podobnie jak edycja ubiegłoroczna, zawody OWT zostaną przeprowadzone na internetowej platformie konkursowej. Informacja o terminach Olimpiad została zamieszczona na stronie internetowej MEN. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju minister edukacji narodowej wydał przepisy pozwalające zmieniać regulaminy olimpiad w ciągu roku i dostosowywać je do bieżącej sytuacji epidemicznej. Na Konkurs Młody Innowator – „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” – do FSNT-NOT wpłynęło 55 prac. W maju br. Jury Konkursu dokonało wyboru najlepszych prac. Ze zwycięzcami oraz ich opiekunami, spotkamy się na uroczystości rozdania nagród 25 września 2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Ruszyła również XIV edycja konkursu „Młody Innowator”, która uzyskała patrona Ministra Edukacji.

Po przeprowadzeniu szczegółowych sprawozdań z działalności ZG i krótkiej dyskusji przystąpiono do serii tajnych, imiennych głosowań nad absolutorium dla członków Zarządu. Wszyscy przeszli tę próbę pomyślnie.

Wytyczne na kolejna kadencję

Rada podjęła uchwały w sprawach przygotowania posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego RK na kolejną kadencję. Ustalono wstępny termin posiedzenia na 14 grudnia 2020 r. Równocześnie ustalono, iż w razie zaostrzenia pandemii, zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, dodanymi przez ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  wybory odbędą się do 60 dni po ustaniu stanu epidemicznego w kraju.

Liczbę delegatów określono na 62 osoby (44 – SNT, 16 – TJO oraz 2 honorowych prezesów NOT). Przyjęto także stosowne regulaminy: posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT-NOT; wyboru delegatów do Rady Krajowej wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych oraz przyjmowania nowych członków do FSNT-NOT.

Po rozpatrzeniu wszystkich punktów przyjętego programu Rada Krajowa zakończyła swoje pierwsze, wirtualne obrady, które potwierdziły, że nowoczesność wkroczyła do ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Janusz Mikołaj Kowalski

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here