Nowatorskie badanie pacjentów z ostrą niewydolnością serca

1836

Naukowcy z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opracowali badanie, mające na celu pomoc pacjentom z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca.  W ciągu roku może to uchronić nawet 4 tys. pacjentów przez śmiercią lub zaostrzeniem choroby. Badanie zostało sfinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach pierwszego konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych.

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do tkanek i narządów, zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem. Niewydolność serca jest obecnie największym problemem epidemiologicznym i terapeutycznym w kardiologii. Najczęstszą przyczyną upośledzenia zdolności skurczowej lewej kory serca jest choroba niedokrwienna wywoływana miażdżycą tętnic wieńcowych, w mniejszym odsetku są to nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego oraz wady wrodzone.

Liczbę̨ osób cierpiących na niewydolność serca w Polsce szacuje się na ok. 750 tys. Chorzy są obciążeni wysokim ryzykiem zgonu oraz nawracających zaostrzeń choroby, które w znaczący sposób obniżają ich jakość życia, a przede wszystkim powodują̨ konieczność częstych hospitalizacji. Liczba zachorowań i hospitalizacji z powodu niewydolności serca wzrosła w ostatnich latach i szacuje się̨, że trend ten będzie się̨ nadal utrzymywał. W 2018 liczba hospitalizacji z powodu zaostrzenia objawów niewydolności serca wyniosła około 240 tysięcy.

Obecnie nie mamy skutecznej i jednocześnie bezpiecznej terapii dla chorych z ciężką niewydolnością serca. Dostępność metod inwazyjnych, takich jak systemy wspomagania lewokomorowego czy ostatecznie transplantacja serca, są bardzo ograniczone. Liczba wykonywanych w Polsce zabiegów transplantacji i wszczepień urządzeń́ wspomagających serce jest wciąż bardzo niewielka w stosunku do zapotrzebowania. Wielu chorych oczekujących umiera, zanim znajdzie się dla nich dawca. Szansą na wydłużenie życia i zapobieganie kolejnym zaostrzeniom choroby są dedykowane i optymalne strategie terapii farmakologicznej.

Pomimo stosowania najnowszej farmakoterapii, chorzy nadal wracają̨ do szpitali z objawami ostrej dekompensacji układu krążenia tj. dusznością, szybszą męczliwością i obrzękami. Szansą dla nich, podpartą zachęcającymi wstępnymi wynikami badań, może być́ powtarzane stosowanie Lewosimendanu – leku, który nie zwiększa zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen.

W związku z powyższym, w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprojektowano wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie, mające na celu określenie skuteczności powtarzanych wlewów Lewosimendanu u ambulatoryjnych pacjentów z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca.

Przy pozytywnych wynikach badania oczekiwany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku krótkookresowy efekt zdrowotny w porównaniu do obecnego standardu leczenia to uchronienie w ciągu roku w Polsce 3750 osób przed śmiercią̨ lub zaostrzeniem ciężkiej niewydolności serca i pobytem w szpitalu. W perspektywie długookresowej, skuteczne leczenie lewosimendanem pozwoli zahamować progresję choroby, wydłuży przeciętną długość życia po rozpoznaniu niewydolności serca oraz poprawi jego jakość. MS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here