VMS – nowoczesne narzędzie informatyczne na polskim rynku do głosowań w trybie on-line

1593

Wykorzystanie systemu do głosowania drogą elektroniczną przy wyborach nowych władz Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 na VIII kadencję 2020-2024 sprawdziło się doskonale. Członkowie Walnego Zgromadzenia korzystali z  infrastruktury informatycznej  stworzonej przez specjalistów  z firmy NOT Informatyka. System złożony z autorskich rozwiązań do bezpiecznego i uwierzytelnionego głosowania zapewnił całkowitą poufność procedur wyborczych z jednoczesną transmisją obrazów w czasie rzeczywistym.

Nowo wybranym prezesem zarządu w drodze elektronicznego głosowania został prof. Marek Roszak z Politechniki Śląskiej, związany z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 od ponad 12 lat, który w poprzedniej kadencji pełnił również funkcję prezesa zarządu. Wiceprezesem został Tadeusz Glazer, członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, a Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczył Józef Wierzbicki, członek Rady Programowej Klubu.

Do obsługi XXX Walnego Zgromadzenia członków Klubu PF ISO 9000 i przeprowadzenia tajnego głosowania związanego z wyborem władz na nową kadencję,  wykorzystano profesjonalne i skuteczne narzędzie informatyczne  Virtual Meeting System (VMS), opracowane przez firmę NOT Informatyka. System ten posiada bogaty zestaw funkcjonalności do audio-wizualnej komunikacji elektronicznej i organizowania spotkań on-line oraz przeprowadzania głosowań. Zapewnia kompleksową obsługę informatyczną wszelkich spotkań, zarówno małych, jak i dużych organizacji. To nowe i współcześnie bardzo przydatne narzędzie, które jednocześnie umożliwia komunikację oraz przeprowadzenie bezpiecznych, uwierzytelnionych głosowań.

– System do głosowania opracowany przez spółkę NOT Informatyka zagwarantował nam to, co dla nas podczas takiego zebrania jest najważniejsze, a więc poufność procedury głosowania z transmisją obrazów w czasie rzeczywistym. To jest system komplementarny w każdym aspekcie, co jest niezwykle ważne w obsłudze spotkań odbywających się w trybie on-line. Wszystko perfekcyjnie  zadziałało i było dla nas ogromnym wsparciem – ocenia prof. Marek Roszak, prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Bardzo się cieszę, kontynuuje prezes Klubu, że na polskim rynku pojawiła się firma, która oferuje produkt tak potrzebny i oczekiwany ze względu na czas pandemii i ograniczenia związane z możliwością spotkań w tradycyjny sposób. To produkt konkurencyjny na krajowym rynku, a jego funkcjonalność i gwarancja bezpieczeństwa użytkowania stanowi jego atut. Z całą pewnością jego możliwościami mogą być zainteresowane zarówno podmioty gospodarcze, jak i publiczne.

Warto podkreślić, iż zastosowane rozwiązania Virtual Meeting System, gwarantuje pełne bezpieczeństwo przetwarzania wrażliwych danych, jest to bez wątpienia bardzo istotna zaleta systemu opracowanego przez specjalistów z NOT Informatyka. Daje możliwość przeprowadzania różnego rodzaju głosowań w tajnym trybie,  zarówno grupowych jak i indywidualnych. Protokoły z tych głosowań można od razu edytować, co znakomicie przyspiesza pracę  i stanowi nieodzowny element w podejmowaniu decyzji za pomocą uchwał. Narzędzie jest intuicyjne, skuteczne i proste w obsłudze. Nasze pozytywne doświadczenie pozwala rekomendować innym podmiotom system VSM firmy NOT Informatyka.

W czasie pandemii COVID-19 korzystanie ze sprawnego i efektywnego systemu informatycznego do audio-wizualnej komunikacji elektronicznej  oraz głosowań jest dla  zarządu i członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 bardzo ważna z uwagi na zakres prowadzonej działalności. Klub zajmuje się wszelkimi formami dokształcania i doskonalenia w obszarze systemów zarządzania jakością i jakości zarządzania. Organizuje liczne konferencje, seminaria, szkolenia, obecnie również w trybie on-line. Klub jest jedną z największą w Europie organizacją pozarządową, zrzeszającą przedstawicieli różnych podmiotów zainteresowanych wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością, a także jednostek certyfikujących. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności, szczególnie: akredytacji, certyfikacji i badań. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here