Nowe Podkarpackie Centrum Innowacji połączy naukę z biznesem

1117

W  Rzeszowie powstało ProtoLab – Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), które ma efektywnie łączyć naukę z biznesem w budowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.   Korzystać z niego mogą m.in. twórcy startupów, przedsiębiorstwa, uczelnie, studenci. Znajdują się tam pracownie wyposażone w podstawowe narzędzia, które umożliwią konstruowanie prototypów. Jest m.in. pracownia wirtualnej rzeczywistości, elektroniki, komputerowa, warsztat narzędziowy, co-work.

Podkarpackie Centrum Innowacji jest spółką samorządową województwa podkarpackiego. Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Polska jest już chyba jednym z nielicznych rozwiniętych krajów, który nie posiada ekosystemów innowacji startupów w skali regionu – powiedział podczas otwarcia ProtoLab prezes PCI Jacek Kubrak. – Działania w tym obszarze prowadzone są przez różne instytucje i podmioty i nie są one skoordynowane. Jest to dysfunkcyjny ekosystem, który nie ma powiązań, wspólnych celów i wyzwań. Sieć relacji, jaka występuje między wszystkimi instytucjami z regionu, tworzy zupełnie nowe możliwości.

W jego ocenie PCI będzie wzorcem dla innych regionów Polski. Kiedy zjednoczy się ze sobą ludzi, instytucje w jednym celu, będzie można podjąć wiele ponadprzeciętnych inicjatyw. Wyjaśnił, że działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji skoncentrowana jest w trzech platformach. Jedna z nich dotyczy wsparcia najlepszych projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają „wysoki potencjał do komercjalizacji”. Drugi obszar obejmuje wsparcie sprzedaży usług badawczych, jakie świadczą podkarpackie laboratoria, oraz zakup usług badawczych przez przedsiębiorców.

Z kolei trzecia platforma to ProtoLab, czyli realne miejsce przeznaczone do prototypowania i weryfikowania pomysłów zgłaszanych i realizowanych przez wszystkich zainteresowanych innowacjami, a w szczególności przez studentów.

Prezes PCI zaznaczył, że przewodnią ideą, która sprzyjała powołaniu ProtoLab było stworzenie możliwości eksperymentowania osobom zainteresowanym innowacjami oraz umożliwienie im skorzystania z narzędzi i sprzętu do realizacji własnych projektów, aby przeszli „od idei do prototypu”.

„Startupy, które są budowane, rozwijane mogą tutaj przyjść, skorzystać z laboratorium i fizycznie szybciej wdrożyć proces rozwoju swojej koncepcji, swojego produktu, niż byłoby to wtedy, kiedy musieliby działać teoretycznie, ewentualnie czekać na pieniądze. Tutaj mogą przyjść i natychmiast prototypować to, co chcą zrobić” – wskazywał prezes PCI. Chodzi zarówno o indywidualne pomysły studentów i badaczy, jak i pomysły ze świata biznesu. Dodał, że zyskają także np. uczelnie, które będą mogły nawiązać kontakt z przemysłem.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu zainteresowanych budowaniem zespołów projektowych, tworzeniem prototypów, pracą projektową, szczególnie studentów podkarpackich uczelni, a także firmy, które chcą nawiązać współpracę z PCI głównie w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań i tworzenie projektów wdrożeniowych poprzez współorganizację konkursu dla innowatorów.

Korzystanie z ProtoLab jest bezpłatne. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: protolab.pcinn.org

PCI powstało w ramach inicjatywy Catching-up Regions w wyniku współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PAP).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here