Nowe prezydium Parlamentu Europejskiego

656

Europosłowie w mijającym tygodniu wybrali nowe prezydium Parlamentu Europejskiego – przewodniczącego PE, 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów. Szefową europarlamentu została maltańska eurodeputowana Roberta Metsola (EPL). Lista wiceprzewodniczących i kwestorów PE na drugą połowę obecnej kadencji, czyli do czasu ukonstytuowania się nowego Parlamentu po wyborach europejskich w 2024 r., obejmuje w sumie 19 nazwisk. Jedną z wiceprzewodniczących została Ewa KOPACZ (EPP).

 Czternaścioro wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów tworzy wraz z przewodniczącym PE Prezydium Parlamentu. Prezydium określa zasady sprawnego funkcjonowania europarlamentu. Do jego zadań należy m.in. sporządzanie wstępnego projektu budżetu PE oraz podejmowanie decyzji w sprawach administracyjnych, personalnych i organizacyjnych.

Zakres odpowiedzialności każdego wiceprzewodniczącego lub kwestora obejmuje ich szczególne obowiązki w ramach Prezydium. Są one przydzielane przez przewodniczącego, po przeprowadzeniu dialogu z członkami Prezydium. Poza funkcjami pełnionymi w Prezydium wiceprzewodniczący mogą zastępować przewodniczącego, w tym w prowadzeniu debat plenarnych oraz w razie potrzeby reprezentować Parlament Europejski podczas szczególnych uroczystości lub działań. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi dotyczącymi bezpośrednio samych europosłów i są członkami Prezydium z głosem doradczym.

Wybierając członków Prezydium, grupy polityczne dążą do tego, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy w dużym stopniu odzwierciedlali siłę liczebną grup oraz uwzględniają wyniki głosowania w wyborach przewodniczącego. Zgodnie z regulaminem PE, przewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym.

Kandydatury zgłasza się za zgodą zainteresowanych, przy czym kandydaturę może zgłosić jedynie grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg (1/20 posłów do PE). Przed każdą z trzech możliwych tur głosowania dozwolone jest zgłaszanie nowych kandydatur. Podczas wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji opcji politycznych, a także równowagi płci i równowagi geograficznej.

Źródło informacji: Euro PAP News

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here