Nowe rekomendacje w sprawach klimatu, środowiska i zdrowia

458

Przedstawiciele Europejskiego Panelu Obywatelskiego do spraw zmian klimatu, środowiska i zdrowia obradowali w Warszawie od 7 do 9 stycznia. Spotkali się już po raz trzeci, aby o tych ważnych sprawach dyskutować w ramach debat dotyczących przyszłości Europy i partycypacji społecznej. Obrady toczyły się w Kolegium Europejskim w Natolinie (Warszawa), a sesje plenarne w Pałacu Kultury i Nauki. Około 200 obywateli europejskich w różnym wieku oraz z różnym doświadczeniem spotkało się (stacjonarnie i zdalnie) w Warszawie i przyjęło 51 zaleceń dotyczących wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć Europa w zakresie zmian klimatu, środowiska i zdrowia.

Zalecenia panelistów przyjęte 9 stycznia, to efekt  trwającej od prawie pół roku pracy począwszy od 1-3 października – pierwszej sesji Panelu, sesja numer 3. Następnie między 19 a 21 listopada, uczestnicy mieli okazję dyskutować nad propozycjami w formule zdalnej, aż wreszcie 7-9 stycznia rekomendacje przyjęły ostateczny kształt i zostały oddane pod głosowanie plenarne Panelu. Dotyczą one tematów, takich jak: poprawa jakości życia, ochrona środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, zmiana przyjętych wzorców gospodarki i nawyków konsumpcyjnych, zrównoważone społeczeństwo oraz równe traktowanie.

Rekomendacje Europejskich Paneli Obywatelskich zostaną zaprezentowane i omówione na Posiedzeniu Plenarnym Konferencji, gdzie w dalszym ciągu będą kształtowane ostateczne propozycje. Osiemdziesięciu przedstawicieli (20 spośród każdego z Europejskich Paneli Obywatelskich, z których co najmniej jedna trzecia uczestników ma od 16 do 25 lat) wejdzie w skład Zgromadzenia Plenarnego Konferencji, podczas którego omówione zostaną rekomendacje poszczególnych Paneli.

W dyskusji uczestniczyć będą posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele rządów krajowych i krajowych parlamentów, Komisarze Europejscy oraz inni członkowie zgromadzenia plenarnego z instytucji UE oraz przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, a także partnerzy społeczni i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Następna Sesja Plenarna Konferencji odbędzie się w dniach 21-22 stycznia w Strasburgu. W piątek 17 grudnia, Plenarne Grupy Robocze spotkały się w formacie zdalnym, aby w międzyczasie kontynuować prace przygotowawcze. Obywatele z całej Europy mogą nadal uczestniczyć w Konferencji za pośrednictwem Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej.

Rekomendacje wypracowane przez pozostałe Europejskie Panele Obywatelskie zostaną przyjęte w nadchodzącym czasie w takich obszarach: • Panel 1 – Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy / edukacja, kultura, młodzież, sport / transformacja cyfrowa (Dublin, Irlandia) • Panel 4 – UE na świecie / Migracja (Maastricht, Holandia).

Kontekst

Cztery Europejskie Panele Obywatelskie stanowią kamień węgielny Konferencji w sprawie przyszłości Europy i mają angażować obywateli do partycypacji społecznej. Podczas paneli uwzględniane są opinie z całej Europy, zebrane poprzez Wielojęzyczną Platformę Cyfrową, a także podczas wydarzeń stacjonarnych z udziałem ekspertów, organizowanych w ramach inicjatywy. Jeszcze jeden Panel (Panel 2, dotyczący Europejskiej demokracji / wartości i praw oraz praworządności i bezpieczeństwa) przedstawił już 39 rekomendacji.

Uczestnicy Konferencji zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców zajmujących się badaniami opinii publicznej, przy użyciu metod, które zapewniają, że są oni reprezentantami różnych grup społecznych UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Każdy Panel przedstawi swoje rekomendacje Zarządowi COFOE, które następnie zostaną omówione podczas Sesji Plenarnej Konferencji.

Biuro Prasowe PE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here