Nowe władze samorządu województw wybrane

1601

Zgromadzenie ogólne Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej wybrało 10 stycznia nowy zarząd. Prezesem został Olgierd Geblewicz (PO), marszałek województwa zachodniopomorskiego, a wiceprezesami m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) oraz Jarosław Stawiarski (PiS), marszałek województwa lubelskiego. Było  to pierwsze posiedzenie po wyborach samorządowych, w którym  uczestniczył komplet delegatów – 64 osoby.

 – Mimo różnych trudności i emocji politycznych oceniam to posiedzenie jako dobrze rokujące na przyszłość – skomentował  wybory Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Sytuacja jest dość nietypowa w wymiarze politycznym, dlatego wybór zarządu miał kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania związku. Trudno sobie wyobrazić jego działalność, gdyby zaistniał pat.

Udało się jednak dojść do konsensusu i w tej chwili w zarządzie są trzy osoby związane z PiS-em – w tym dwóch wiceprezesów oraz cztery ze środowisk związanych z Koalicją Obywatelską i PSL-em – prezes, jeden wiceprezes i dwóch członków zarządu.

– Trzeba pamiętać, że związek jest ważną instytucją i w wymiarze wewnątrzkrajowym, i międzynarodowym, bo ma silną reprezentację w Komitecie Regionów w Brukseli, a tam wkraczamy w decydującą fazę prac nad nową perspektywą finansową, co z punktu widzenia naszych samorządów jest bardzo ważne. Mam też nadzieję, że związek będzie w tym pluralistycznym składzie bronił takich zasad jak dobro wspólne, solidarność, pomocniczość – dodał Struzik.

 Powołany w 2002 r. Związek Województw RP to dobrowolne stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych. Podstawowym działaniem związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Stowarzyszenie reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy służące  decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, a także inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie podejmuje również inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw. Podejmuje współpracę międzynarodową na poziomie regionów co służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Jego najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa: marszałek, przewodniczący sejmiku oraz dwóch radnych. Organem wykonawczym jest zarząd, który reprezentuje związek na zewnątrz. Zarząd składa się z prezesa, trzech wiceprezesów oraz trzech członków zarządu.

Marta Milewska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here