Prorektorzy – Lubelski Uniwersytet Medyczny w nowym składzie

2369

Prof. Wojciech Załuska, został rektorem-elektem Uniwersytetu Medycznego  pod koniec czerwca, natomiast 4 sierpnia dokonano wyboru nowych prorektorów i dziekanów uczelni na kadencję 2020-2024. Są wśród nich wybitni  lubelscy lekarze z różnych specjalności. Wszyscy rozpoczną urzędowanie pierwszego września. Pełną listą całego składu prorektorów, dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów zamieścił Kurier Lubelski.

– Są to osoby, które dzięki swoim dotychczasowym osiągnięciom dały się poznać jako fachowcy w swojej dziedzinie. Głęboko wierzę, że  wspólnie zrealizujemy nasz program i wizję, którą wspiera nauczycieli, badaczy, studentów, administrację, po prostu, każdego z nas – mówi prof. Wojciech Załuska, rektor-elekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który obejmie urząd 1 września.

Prorektorem ds. nauki zostanie prof. Andrzej Stepulak, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej. Nowym prorektorem ds. klinicznych będzie dr hab. n. med. Marek Sawicki, p.o. kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej. – Osobiście uważam, że najważniejszą wartością na naszym uniwersytecie są ludzie. To oni właśnie tworzą potencjał uczelni. Dlatego będę dążył do zatrzymania ich na uczelni m.in. poprzez poprawę warunków pracy w szpitalach. W celu odciążenia klinicystów wprowadzimy nową zawodowo-dydaktyczną ścieżkę awansu ze zmniejszoną liczbą godzin dydaktycznych i uwzględniającą indywidualne osiągnięcia zawodowe – mówi dr hab. n. med. Sawicki.

Natomiast prof. Kamil Torres, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, będzie pełnił stanowisko prorektora ds. kształcenia i dydaktyki. Prorektorem ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji będzie prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej. – Stawiane przede mną cele to wprowadzenie światowych standardów w działalności badawczej i klinicznej kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o aktywną współpracę i wymianę międzynarodową. Drugim kluczowym nurtem działań strategicznych będzie rozwijanie technologii cyfrowych we wszystkich dziedzinach działalności naukowej, klinicznej i edukacyjnej – podkreśla prof. Rejdak.

Grono prorektorów powiększyło się o dwa nowo utworzone stanowiska. Pierwszy z nich to prorektor ds. osobowych i rozwoju kadry, którym zostanie prof. Dorota Krasowska, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej. Drugą nową funkcją jest prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, którym zostanie prof. Jarosław Dudka, kierownik Katedry i Zakład Toksykologi. – Głównymi zadaniami realizowanymi przez nowo utworzony prorektorat będą przede wszystkim komercjalizacja wyników badań poprzez sprzedaż patentów czy sprzedaż licencji know-how. Będziemy chcieli wykorzystywać potencjał uczelni do świadczenia usług dla biznesu w zakresie badań przedklinicznych i klinicznych – powiedział prof. Dudka.

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej będzie od 1 września prof. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here