Nowe wyzwania gospodarcze

305

Poprawił się wizerunek Polski wśród głównych partnerów gospodarczych w Europie i na świecie po zmianach jakie nastąpiły w kraju po 15 października. Dostrzegają to środowiska biznesowe i przedsiębiorcy, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku, organizowanego od 9 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą. Po raz kolejny cykliczne wydarzenie z udziałem władz państwowych i korpusu dyplomatycznego, było okazją do pokazania potencjału i możliwości polskiej gospodarki zagranicznym partnerom.

– Przed rokiem byliśmy nie tylko w innej Polsce, ale również w zupełnie innym świecie, który stawia przed środowiskami gospodarczymi nowe  wyzwania – zaznaczył podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku w Centrum Olimpijskim 15 lutego, Andrzej Arendarski, współzałożyciel i prezydent Krajowej Izby Gospodarczej. – Wojna za wschodnią granicą, niepokoje na Bliskim Wschodzie i w Afryce, konflikty i niekorzystne uwarunkowania geopolityczne, to nowa rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć.

Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie dawali świadectwo, że potrafią sobie poradzić nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Łatwiej niż inni adoptują się bowiem, do zmieniających się okoliczności. – Ludzie biznesu wiedzą, że trudne czasy kreują  i hartują zwycięzców, przekonywał Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – Nasze firmy nie tylko są w awangardzie światowego rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach. Przedsiębiorcy oczekują jednak od polityków i władzy większej stabilności w prowadzeniu biznesu i zniesienia barier legislacyjnych.

W liście skierowanym do uczestników Dyplomatycznego Rozpoczęcia Roku prezydent Andrzej Duda podkreślał, że pomimo skomplikowanej sytuacji międzynarodowej potrafimy skutecznie bronić się przed kryzysem i odnosić  spektakularne sukcesy w dywersyfikacji eksportu i przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Polscy przedsiębiorcy są dziś obecni niemal na wszystkich rynkach świata i coraz efektywniej konkurują z firmami z państw wysoko rozwiniętych. Prezydent RP docenił rolę  jaką w tych działaniach odgrywa Krajowa Izba Gospodarcza i zadeklarował wsparcie dla wszelkich inicjatyw ukierunkowanych na aktywny udział w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Ożywienie gospodarcze

Rok 2024, według zapowiedzi  szefów resortów, ekspertów i ekonomistów, uczestniczących w dorocznym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym i środowiskiem biznesowym, ma przynieść  Polsce ożywienie gospodarcze. Dla Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) to czas na intensyfikację współpracy z dotychczasowymi partnerami jak również przedstawicielami misji dyplomatycznych, w celu promocji polskiej gospodarki i wprowadzania polskich firm na nowe rynki zagraniczne.

Według zapowiedzi Krzysztofa Hetmana ministra rozwoju i technologii w kierowanym przez niego resorcie trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących usuwania ograniczeń i barier, które przeszkadzają w prowadzeniu działalności biznesowej i gospodarczej.

–  Jest to jedno z najważniejszych naszych zadań. Mamy świadomość, że polski eksport i polscy przedsiębiorcy stoją przed istotnymi wyzwaniami w dzisiejszym świecie. Musimy dostosować nasze regulacje do zmian i nowych trendów w obszarze współpracy gospodarczej oraz przywrócić łańcuchy dostaw przerwane z wyniku pandemii. Gwarancją stabilności i przewidywalności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest bez wątpienia bezpieczeństwo legislacyjne, dlatego zaufanie, dialog i współpraca stanowić będą fundament w naszych relacjach z przedsiębiorcami, zapewniał minister rozwoju i technologii. I dodał, że wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki na rynkach światowych i budowa pozytywnego wizerunku jest priorytetem rządu premiera Donalda Tuska.

Dobre wyniki w eksporcie

Minister z uznaniem mówił o umocnieniu pozycji Polski w eksporcie naszych towarów na europejskim rynku. Jesteśmy jednym z największych partnerów  handlowym Niemiec. Według danych niemieckiego Urzędu Statystycznego Polska plasuje się w tym rankingu przed Francją i Włochami. Jesteśmy czwartym dostawcą towarów do Niemiec i drugim do Europy. Wyprzedzają nas tylko Holandia, Chiny i Stany Zjednoczone.

– To jest ogromny sukces eksporterów i efekt niesamowitej pracy polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu. Jesteśmy w gronie 12 państw Unii Europejskiej, które w 2023 roku, zanotowały znaczący wzrost eksportu  m.in. do Stanów Zjednoczonych, Turcji, Meksyku, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskie czy też Singapuru. Polska stała się poważnym partnerem handlowym w skali globalnej. To pokazuje jak dobrze polski biznes odnajduje się w trudnych warunkach, aczkolwiek rzeczywiście potrzebuje wsparcia ze strony polskiego rządu. Dążymy do tego, aby to wsparcie właściwie zdefiniować i ukierunkować, wykorzystując wszelkiego rodzaju instrumenty i narzędzia. W tej chwili rozpoczynamy też pracę nad strategią polskiego eksportu, aby we właściwy sposób skoordynować wszelkiego rodzaju nasze działania i pomóc polskim przedsiębiorcom nakreślić kierunki polskiej ekspansji na rynki zagraniczne, podsumował minister.

Szef resortu podziękował  przedstawicielom korpusu dyplomatycznego za aktywną pracę w ambasadach i rozwój wzajemnych relacji gospodarczych i handlowych, korzystnych dla wszystkich partnerów.

–  Na naszych oczach tworzy się nowy ład międzynarodowy, w którym dyplomacja ekonomiczna realizowana wspólnie z rządem i korpusem dyplomatycznym będzie aktywnie uczestniczyć w tej współpracy, dodał Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. – Polska zaczyna być dzisiaj ważnym podmiotem instytucjonalnego formatu jakim jest Trójkąt Weimarski w Unii Europejskiej. Jest to dla nas również szansa gospodarcza, ponieważ możemy konkurencyjnie działać i wiązać się w różne korzystne dla naszego bezpieczeństwa narodowego i rozwoju przedsięwzięcia gospodarcze. Będzie o to zabiegać profesjonalna dyplomacja, bez konotacji politycznych i partyjnych, pod kierownictwem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Potencjał jednego rynku

Polska opowiada się za aktywną i zintegrowaną polityką przemysłową w UE przy uwzględnieniu różnorodności i specyfiki poszczególnych sektorów, regionów i państw członkowskich.

– Europejska gospodarka, a tym samym polityka przemysłowa, powinna być zintegrowana, innowacyjna, zrównoważona i odporna na zagrożenia, które coraz częściej pojawiają się w szybko zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym – powiedział  w swoim wystąpieniu Jacek Bartmiński, wiceminister aktywów państwowych podczas spotkania z ambasadorami akredytowanymi w Polsce. – Coraz częściej musimy reagować na nowe sytuacje i zjawiska. Natomiast polityka europejska w obliczu takich wyzwań jak cyfryzacja, neutralność klimatyczna, globalizacja czy powtarzające się pandemie powinna bardziej wykorzystywać potencjał jednolitego rynku, otwartego handlu, a przede wszystkim wspólnych inwestycji i umiejętności.

Wiceminister podkreślał jednocześnie, że dla zapewnienia konkurencyjności przemysłu konieczne jest zapewnienie cen energii po akceptowalnych cenach, a co za tym idzie transformacja energetyczna, która jest ogromnym wyzwaniem dla całej gospodarki. Przemysł będzie potrzebował zielonej energii, by obniżyć swój ślad węglowy. Pod dużą presją pozostaną zwłaszcza firmy energochłonne, zużywające najwięcej energii. W ich przypadku dekarbonizacja będzie warunkiem zachowania konkurencyjności wobec zachodnich konkurentów, uzasadniał wiceminister.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku było wyjątkową okazją do prezentacji polskiej gospodarki i potencjału miast i regionów wskazujące na  korzyści z podejmowania aktywnej współpracy z zagranicznymi partnerami.

Jolanta Czudak 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here