Nowości w Programie LIFE

109

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje prace związane z przygotowaniem wniosku w  unijnym Programie LIFE. Wsparcie do 50 tys. zł będą mogły otrzymać podmioty zaangażowane w ich przygotowanie. – To nasza nowa propozycja w ramach „Inkubatora wniosków LIFE”, zatwierdzonego dzisiaj (8 maja) przez radę nadzorczą NFOŚiGW – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Artur Lorkowski. – W naborze 2020 to pilotaż skierowany do NGO – dodaje.

W programie priorytetowym NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE” wprowadzono tzw. „Inkubator wniosków LIFE”, w ramach którego możliwe będzie dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do KE. Maksymalnie można uzyskać 50 tys. zł, ale nie więcej niż 1% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, którego dotyczy wniosek. Dofinansowanie w formie ryczałtu wypłacane będzie w czterech lub pięciu transzach po osiągnięciu konkretnych etapów w procedurze przygotowywania i oceny wniosków obowiązującej w Programie LIFE. Podział transz pomyślany został w taki sposób, by zapewnić środki w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne w procesie przygotowywania projektu i wniosku aplikacyjnego.

Inkubator wniosków LIFE jest jednym z czterech elementów oferty NFOŚiGW pn. „Inkubator LIFE”, który obejmuje także: narzędzie elektroniczne – „eKonsultantLIFE”,bazę podmiotów – „Find your partner for LIFE” orazwsparcie merytoryczne – „LIFE suport”.

W ramach „Inkubatora LIFE” zaplanowano szereg działań, które mają na celu zwiększenie zainteresowania Programem LIFE przez potencjalnych wnioskodawców, zbudowanie kompetencji do właściwego przygotowania i prowadzenia projektów, zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków do Programu LIFE, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie pozyskiwania i wykorzystywania środków z Programu LIFE.

Oprócz sfinansowania prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do KE, w ręce wnioskodawców oddaje będzie narzędzie „eKonsultantLIFE” oparte na platformie internetowej, służące do konsultacji przygotowywanych projektów LIFE. Daje ono możliwość przyporządkowania wniosku do eksperta NFOŚiGW, wspólną, jednoczesną edycję koncepcji wniosku, zachowanie historii zmian koncepcji wniosku oraz wymianę uwag w formie konwersacji, czy wideo-rozmowy.

Dla podmiotów zainteresowanych znalezieniem partnera do projektu szczególnie interesująca będziedostępna na stronie internetowejplatforma „Find your partner for LIFE”, która służy do kojarzenia podmiotów chcących współpracować przy projektach LIFE, w szczególności w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów, co przekłada się na wzrost wysoko punktowanej przez KE tzw. europejskiej wartości dodanej projektu.

Kolejnym elementem „Inkubatora” jest „LIFE suport”, czyli wsparcie merytoryczne specjalistów NFOŚiGW w przygotowaniu projektów i wniosków do KE. W bieżącym naborze LIFE ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowano dla wnioskodawców, zamiast szkoleń i warsztatów, webinaria, które oprócz ekspertów NFOŚiGW prowadzą zaproszeni goście z nadzorującej Program LIFE Agencji KE – EASME, a także pracujący na zlecenie KE monitorzy projektów zatrudnieni w firmie NEEMO oraz beneficjenci Programu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz wsparcia on-line wnioskodawcy mogą się umawiać na konsultacje telefoniczne i wideo-rozmowy. NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here