Nowy podmiot w Grupie NCBR

560

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołało w ramach Grupy NCBR przedsięwzięcie „IDEAS”.  Stworzenie silnego ośrodka w jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów rozwojowych, powiększy szanse na odniesienie sukcesów naukowo-badawczych a w konsekwencji gospodarczych i społecznych. Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych zajmujących się B+R w obszarze Sztucznej Inteligencji (AI) pozwoli na stworzenie w kilkuletniej perspektywie jednego z największych w Polsce centrum sztucznej inteligencji i prawdopodobnie jednego z największych w skali międzynarodowej ośrodków koncentrujących swoją aktywność na obszarze Cyfrowej Ekonomii.

Głównym celem powołania IDEAS NCBR jest zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a cele szczegółowe to: zwiększenie kompetencji kadr B+R; zwiększenie liczby prac B+R; intensyfikacja współpracy biznesu z jednostkami naukowymi.

Utworzenie IDEAS NCBR pozwoli na  skupienie w jednym miejscu potencjału kadrowego, zapewnienie naukowcom i praktykom możliwości codziennych bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń a także w wieloletniej perspektywie kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji. Uzyskanie takich jest niemożliwe do osiągnięcia w ramach programów, w których trudno uniknąć rozproszenia zadań zarówno w sensie tematycznym jak też organizacyjnym i geograficznym. Uzasadnia to w pełni konieczność zastosowania nowych form działania.

Działalność IDEAS NCBR będzie realizowana  zgodnie z  kierunkami badań naukowych określonymi w Krajowym Programie Badań (a w szczególności będzie wspierać realizację strategicznego celu rozwoju polskiej nauki, którym jest wykorzystanie nauki dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego Polski). Planowane działania wpisują się praktycznie we wszystkie strategiczne, interdyscyplinarne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych określone w KPB, ze szczególnym akcentem na kierunek 3: zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne.

Utworzenie IDEAS NCBR wpisuje się również w Politykę Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027 a także uwzględnia cele zdefiniowane w następujących dokumentach strategicznych: Program otwierania danych publicznych, Program Od papierowej do cyfrowej Polski, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Komunikat KE: Skoordynowany Plan dla AI, Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej  dotyczące sztucznej inteligencji, zalecenia dla Polityki i Inwestycji w Godną Zaufania Sztuczna Inteligencję, rekomendacje OECD dla Polityki i Zarządzania Godną Zaufania Sztuczna Inteligencją, Memorandum na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Działania proponowane do realizacji w ramach Spółki wpisywać się będą również w projektowaną nową polską strategię produktywności. 

Więcej na stronie NCBR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here