Nowy projekt Urzędu Patentowego

840

Rusza projekt Urzędu Patentowego PR „Własność intelektualna w Twojej firmie” Nabór wniosków rozpoczął się 17 maja. W projekcie można ubiegać się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie.  Wybrani przez Urząd Patentowy RP wykonawcy przeanalizują model biznesowy przedsiębiorstwa, jego produkty lub usługi oraz plany rozwoju, a następnie stworzą raport zawierający rekomendacje co do strategii ochrony własności intelektualnej w firmie.

Usługa ta pomoże przedsiębiorstwu podjąć decyzję, jakie prawa własności intelektualnej zgłosić, jak rozwijać portfel własności intelektualnej w przypadku już zarejestrowanych praw oraz jak zaplanować strategię przyszłego rozwoju.

Z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:    należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem; prowadzą działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS); wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis; zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorcy korzystający z tej usługi zyskają wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, a tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt uzależniony jest od oferty złożonej przez wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł), z czego dofinansowane ze środków unijnych jest aż 95 proc. (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) lub 90 proc. (w przypadku średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie są dostępne na stronie: msp.uprp.gov.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here