Nowy rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

846

Ks. prof. Ryszard Czekalski został wybrany nowym rektorem UKSW na kadencję 2020-2024. O decyzji kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4 czerwca 2020 roku poinformowała Uniwersytecka Komisja Wyborcza.    Ks. prof. Czekalski zastąpi ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, który kończy ośmioletnią kadencję 31 sierpnia 2020 roku.

„To ogromna odpowiedzialność i wyzwanie, któremu chciałbym sprostać. Nie będzie to jednak możliwe bez naszej wspólnej pracy, bez wspólnego zaangażowania, bez wspólnej odpowiedzialności.”- napisał rektor-elekt do społeczności studenckiej. Dodał, że jedynie dzięki zaangażowaniu całej społeczności uniwersyteckiej jest w stanie sprostać planom i trudnościom w czasie jego kadencji. Rektor-elekt wystosował także apel do studentów UKSW: „Razem budujmy przyszłość Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Ks. prof. przywołał także słowa patrona uniwersytetu, w czasie szczególnym, gdyż cała społeczność uniwersytecka wyczekuje beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich – o dobru rodziny, o wypełnianiu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego Narodu”.

Rektor-elekt UKSW w swoim programie wyborczym zwracał uwagę na potrzebę unowocześnienia uniwersytetu, wsparciu pozyskiwania innowacyjnych projektów badawczych, a także o chęci wykorzystania kapitału intelektualnego, jakim dysponuje UKSW. Opowiedział się również za  rozwijaniem umiędzynarodowienia UKSW: zwiększeniu współpracy międzynarodowej w Europie i w świecie, a również za większym otwarciem na kraje afrykańskie i azjatyckie.

Ks. prof. Ryszard Czekalski urodził się w 1962 r. w Płońsku. Ukończył studia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rektor-elekt przyjął święcenia kapłańskie w 1989 roku,  a w 1996 uzyskał doktorat na ATK (dzisiaj UKSW). Później podjął studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu. W latach 2016–2020 był prorektorem ds. nauki i współpracy narodowej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Mateusz Urban, student dziennikarstwa na UKSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here