Nowy skład Rady Dialogu Społecznego

1310

Wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii  został nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. 23 października br. strona rządowa przejęła  to przewodnictwo na  najbliższy rok.  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w RDS reprezentować będzie także wiceminister Olga Semeniuk. 

– Udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, która skupia przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz stronę rządową, to dla mnie wielki zaszczyt i duże wyzwanie. Moim celem jest uczynienie z tego gremium najważniejszego forum konsultacji rozwiązań, które są kluczowe, z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy. Wierzę też, że działalność Rady może stać się przykładem na to, jak prowadzić konstruktywny dialog w naszym, jakże dziś podzielonym, społeczeństwie – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. 

A wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk, która w RDS będzie odpowiedzialna za dialog społeczny, wskazuje: – W tak trudnej sytuacji, w jakiej wskutek pandemii Covid-19, znajduje się dziś polskie społeczeństwo i gospodarka, umiejętność dialogu, współpracy i gry zespołowej dla dobra kraju, wydają się tym bardziej istotne i pożądane. 

Czym jest Rada Dialogu Społecznego? 

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców  oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

Przedstawicielami strony rządowej w RDS są:  · Jarosław Gowin – wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii – przewodniczący RDS; Jacek Sasin – wicepremier, minister aktywów państwowych; Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej;  Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury; Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji;  Adam Niedzielski – minister zdrowia; Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki, Tadeusz Kościński – minister  finansów, funduszy i polityki regionalnej, Michał Kurtyka -minister klimatu i środowiska  oraz  Olga Semeniuk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog społeczny i Sebastian Skuza – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Organizacje związkowe reprezentowane w RDS: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”

Reprezentatywne organizacje pracodawców:  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z głosem doradczym przedstawiciele: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektora Pracy. 

Geneza i cele RDS 

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.   Zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.   

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera również określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.    (MRPiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here