Nowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów

546

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach utworzono nowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, który otwiera uczelnię na nowe dziedziny badawcze. Interdyscyplinarne obszary obejmują gospodarkę, przestrzeń, region, środowisko, ekologię, energetykę oraz transformację. Obecnie uczelnia liczy pięć wydziałów.

„Prace naukowe, dydaktyka oraz działalność ekspercka, które wpisują się w problematykę badań strategicznych i regionalnych oraz gospodarki przestrzennej i środowiskowej są prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od ponad 30 lat. Utworzenie nowego wydziału daje możliwość pokazania w naszym regionie i poza nim, że zajmujemy się tymi tematami i że chcemy się w nich jeszcze bardziej specjalizować” – powiedział dziekan nowego wydziału prof. dr hab. Adam Drobniak, cytowany w materiałach przesłanych przez uczelnię.

Dziekan dodał, że tematy dotyczące transformacji terytorialno-sektorowej stały się w ostatnim czasie priorytetowymi zagadnieniami powiązanymi z dalszym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski, dlatego „konieczne staje się zintensyfikowanie i zintegrowanie działań na rzecz rozwoju badań naukowych oraz dydaktyki, szczególnie w zakresie procesów transformacji przestrzennej, urbanistycznej, klimatycznej, energetycznej oraz sprawiedliwej gospodarki”.

Utworzenie nowego wydziału – kontynuował Adam Drobniak – ma być także motywacją dla badaczy do pracy na rzecz nowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dyscypliny naukowej, jaką jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W skład Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów wchodzi pięć katedr: cztery katedry dotychczas działające na Wydziale Ekonomii oraz jedna nowo utworzona. Są to: Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy (dotychczas Wydział Ekonomii), Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (dotychczas Wydział Ekonomii), Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (dotychczas Wydział Ekonomii), Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej (dotychczas Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej wchodząca w skład Wydziału Ekonomii); Katedra Transformacji Energetycznej (nowo utworzona).

Uczelnia poinformowała również o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Jak podał rzecznik Marek Kiczka, w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował blisko 5,5 tys. miejsc na 25 kierunkach studiów (w tym 8 o profilu praktycznym, z czego 2 w filii w Rybniku). 8 programów na I i II stopniu studiów (kierunków i specjalności) jest prowadzonych w języku angielskim.

W tym roku uczelnia oferuje możliwość studiowania na nowym kierunku Analityk finansowy 2.0 (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), łączącym pogłębioną wiedzę o zjawiskach finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych z zaawansowanymi umiejętnościami analitycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wsparcia poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych.

Nowością jest także specjalność Data Science – metody i systemy analityki danych (II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: Informatyka i ekonometria), która m.in. przygotowuje studentów do pracy na stanowisku zwanym Data Scientist. Ponadto, w zasadach rekrutacji na studia I stopnia pojawiła się możliwość podania wyników z kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego będzie możliwe od 1 czerwca.

W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami (wg liczby chętnych) były: Finanse i Rachunkowość, Informatyka (profil praktyczny) oraz Zarządzanie. Z kolei najwięcej chętnych na jedno miejsce było na kierunku Informatyka (profil praktyczny).

Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here