NUMERUS PRIMUS INTER PARES

1419

Upowszechnianie wiedzy i kultury technicznej w czasopismach technicznych oraz popularno-technicznych jest celem konkursu Numerus Primus organizowanego przez Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, członka Federacji SNT NOT. Wieloletnią tradycją stało się podsumowanie jego edycji podczas uroczystości będących finałami inicjatyw Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT kierowanych do młodego pokolenia.

Tak było i tym razem. Wręczenie dyplomów laureatom XXXIII Konkursu Numerus Primus odbyło się 25 września br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas zakończenia Konkursu Młody Innowator organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.

Jury Konkursu Numerus Primus inter Pares działające pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism. Po wnikliwej ocenie postanowiono przyznać następujące wyróżnienia:


od prawej: Tomasz Charążka – redaktor naczelny pisma Elektroinstalator, Anna Rybacka- Dybcio – Wiceprezes Wydawnictwa SIGMA NOT, prof. Czesław Waszkiewicz – przewodniczący Jury

W grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę: tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – numerowi  2 / 2019  czasopisma MŁODY TECHNIK, wydawca: Spółka AVT

W grupie czasopism specjalistycznych czasopismu: tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – numerowi  4 / 2019  czasopisma TECHNIKA ROLNICZA – OGRODNICZA – LEŚNA,  

Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Jury przyznało także wyróżnienie numerowi 7 / 2019 miesięcznika naukowo-technicznego ELEKTROINSTALATOR, wydawca Spółka SIGMA – NOT. (JK)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here