„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”

1014

Po raz trzeci  4 marca obchodzony jest Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.  Charakter tegorocznego święta jest dużo mniej uroczysty niż planowano. Wpłynęła na to wojna na Ukrainie. Uczestnicy konferencji  zorganizowanej on-line przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we współpracy z Politechniką Warszawską podkreślali w swoich wystąpieniach, że dorobek twórców techniki powinien służyć dobru ludzkości, poprawie komfortu życia, lepszej komunikacji, ale wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą  pokazuje, że bywa też inaczej.  Hasło tegorocznych obchodów  „Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość” stało się w tej sytuacji bardzo aktualnym  przesłaniem dla świata.  

Nasilające się zagrożenia militarne, klimatyczne, ekologiczne, zdrowotne, egzystencjalne, cybernetyczne i wiele innych, osłabiają poczucie naszego bezpieczeństwa. Od twórców techniki zależy jak sobie z tymi kryzysami poradzą. Jeśli cywilizacja ma przetrwać, to jest ostatni moment na odbudowanie lepszej inżynierii, która jest niewątpliwie jedną z podstawowych dziedzin decydujących o postępie cywilizacyjnym świata z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

– Rola inżynierów  w tych działaniach zawsze była wiodąca, ale do niedawna nie mieli swojego święta.  Uchwalono je dopiero na światowym kongresie społeczności inżynierskiej w Melbourne w 2019 roku, zorganizowanym przez World Federation of Engineering Organizations (WFEO) wspólnie z UNESCO – przypomniała Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes zarządu FSNT-NOT, podczas otwarcia konferencji.

W swoim wystąpieniu prezes Federacji nawiązała do historii powstania ruchu stowarzyszeniowego który doprowadził  po latach do ustanowienie Światowego Dnia  Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju. To pozwala na szerszą dyskusję o wyzwaniach stojących przed inżynierami i podkreślanie znaczenia twórczości technicznej w życiu społeczeństwa i jednostki.

– NOT od początku aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji inżynierskich dążąc do tego, żeby rozwiązywać problemy współczesnego świata w sposób interdyscyplinarny.  Chodzi o to, abyśmy je widzieli nie tylko z własnej perspektywy, ale dużo szerszej. Środowisko  polskich i polonijnych twórców techniki zaczęło się integrować po transformacji ustrojowej. Organizowaliśmy  wtedy sympozja „Polacy razem” w kraju i za granicą, na których omawiane były najważniejsze zagadnienia globalizacji i sposoby ich rozwiązania. Tworzymy teraz wielką wspólnotę inżynierską, a nasze sympozja przekształciły się w Światowe Zjazdy Polskich Inżynierów. Do tej pory odbyły się cztery takie zjazdy, a piąty jest właśnie przed nami od 23 do 25 czerwca tego roku, na który już teraz zapraszam do Gliwic. Tradycyjnie łączymy go z XXVII Kongresem Techników Polskich – kontynuowała Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Cykliczne wydarzenia i wspólne święto środowiska inżynierskiego stwarza możliwość prezentowania tego dorobku i dokonań twórców techniki. W programie obchodów tegorocznego ŚDIZR uwaga skoncentrowana była na nowych technologiach w energetyce, przełomowych rozwiązaniach medycznych w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami słuchu, na kształceniu inżynierów przyszłości, roli twórców techniki w obliczu nowych wyzwań, a także na znaczeniu normalizacji. 

Wystąpienie prof. Mariusza Malinowskiego, prorektora ds. nauki  Politechniki Warszawskiej poświęcone było technologiom w energetyce, które są odpowiedzią na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. – Ograniczenie źródeł kopalnych i zastąpienie ich OZE jest koniecznością, jeśli nasza planeta ma przetrwać. Mamy bardzo duży potencjał do wykorzystania w tym zakresie. To jest biomasa, elektrownie wodne, słoneczne, wiatrowe, geotermię, a także energię fal morskich. Istnieje już ponad 1000 patentów mówiących jak tę energią z tych fal produkować. Politechnika Warszawska uczestniczyła w jednym z takich projektów Wave Dragon,  pływającej platformy.  Uczelnia aktywnie włącza się w różne badania i projekty związane z OZE. Pracujemy też nad nowymi ogniwami litowo-jonowymi, które są bezpieczną generacją dla pojazdów elektrycznych.  

Na Wydziale Chemicznym PW opracowana została pierwsza na świecie działająca  technologia elektrolitu bezfluorowego, która może stać się  kołem zamachowym mniej toksycznego, innowacyjnego przemysłu bateryjnego UE. Technologia ta zwiększa bezpieczeństwo termiczne, obniża koszty budowy linii produkcyjnych, ułatwia recykling i zmniejsza zawartość fluoru w baterii niemal do zera.

Przełomowe rozwiązania w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami słuchu przedstawił w dalszej części konferencji prof. Henryk Skarżyński, międzynarodowy autorytet w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii, i twórca Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Z uczestnikami konferencji podzielił się swoją wiedzą i dokonaniami w dziedzinie nowoczesnych implantów i aparatów słuchowych,   które przywracają pacjentów na całym świecie do świata dźwięków.

– Nasze dokonania są wynikiem współpracy inżynierów i medyków. Mamy szanse pomóc zarówno osobom z głęboką wadą słuchu, w każdym wieku, jak również jeszcze nienarodzonym dzieciom w życiu płodowym, kiedy rozwija się u nich narząd słuchu. Droga słuchowa jest pierwszym kontaktem ze światem zewnętrznym i ma ogromny wpływ na to jak rozwija się inteligencja  i predyspozycje nienarodzonego jeszcze człowieka – wyjaśniał prof. Henryk Skarżyński.

Wielokrotnie nagradzane na światowych wystawach rozwiązania opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dotarły do 68 krajów. W różnej formie skorzystało z tego ponad 16 mln osób. – Jesteśmy też autorami pierwszej w świecie krajowej  i międzynarodowej sieci telemedycznej,  a także teleffingu, dzięki któremu możemy w każdej chwili  skontrolować na odległość jak pracuje wszczepiony pacjentowi implant, wspomagający słuch.

Każde wystąpienie podczas dzisiejszej konferencji on-line potwierdzało jak ważne jest interdyscyplinarne współdziałanie twórców techniki z przedstawicielami innych zawodów dla rozwiązywania niezwykle ważnych problemów.  – Pokazujemy w jak wielu dziedzinach inżynieria odgrywa kluczowa rolę – podsumowała Ewa Mańkiewicz-Cudny. – Inżynier to nie tylko ten, który coś stworzył, wyprodukował, ale  jest to człowiek o szerokich horyzontach. Patrzy czy to co i jak tworzy służy dobru ludzkości. I jaki powinien być ten mądrzejszy inżynier przyszłości, o którego kształceniu mówił prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący KRPUT. Transmisja naszej konferencji była możliwa dzięki spółce NOT Informatyka, która od 2012 r funkcjonuje w strukturach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Stworzyła doskonały system informatyczny i różne aplikacje do wspierania naszej działalności statutowej i stowarzyszeń  zrzeszonych w Federacji. Mamy bezpieczny komunikator do zdalnej organizacji wydarzeń i tajnych głosowań. Dzięki tym narzędziom z powodzeniem możemy realizować on-line  takie wydarzenia jak m.in. dzisiejsze obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here