Odległe skutki infekcji SARS-CoV-2

649

Stan wiedzy na temat patogenezy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, pomimo globalnej pandemii,  jest niewystarczający, a odlegle skutki infekcji trudne do oszacowania. W związku z dużym odsetkiem (ok. 80 proc.) osób zarażonych SARS-CoV-2, które nie wykazują objawów klinicznych zarażenia, naukowcy zakładają regularne nawroty epidemii.

Praca prof. Magdaleny Kuci oraz prof. Mariusza Ratajczaka z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotycząca wpływu wirusa SARC-CoV-2 na podział komórek macierzystych szpiku kostnego i tzw. „sztormu cytokinowego” znalazła się na liście najczęściej cytowanych, pobieranych i udostępnianych artykułów opublikowanych w 2020 r. na łamach prestiżowego periodyku naukowego „Leukemia”. Artykuł badaczy został zacytowany już 85 razy. Jest to pierwsze na świecie doniesienie potwierdzające tzw. skutki odlegle infekcji SARS-CoV-2 oraz uszkodzenia komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

„Sztorm cytokinowy” – potencjalnie śmiertelna, patologiczna reakcja układu immunologicznego, prowadząca do ostrej niewydolności oddechowej i powikłań ze strony układu krążenia, to wiodący problem kliniczny związany z infekcją koronawiursem. Publikacja „SARS-CoV-2 infection and overactivation of Nlrp3 inflammasome as a trigger of cytokine „storm” and risk factor for damage of hematopoietic stem cells” autorstwa prof. Magdaleny Kuci i prof. Mariusza Ratajczaka, opublikowana 1.06.2020 r. na łamach czasopisma „Leukemia”, zakłada nowatorską koncepcję dotyczącą inflamasomu Nlrp3 – wewnątrzkomórkowego receptora układu odporności nieswoistej.

Według hipotezy badaczy z WUM zbyt nadmierna/niekontrolowana aktywacja inflamasomu Nlrp3, związana z infekcją SARS-CoV-2, jest kluczowym mechanizmem inicjującym spiralę nadmiernej odpowiedzi ze strony nieswoistego układu immunologicznego, prowadzącym do „sztormu cytokinowego”. Wywołuje on w organizmie zjawisko zwane pyroptozą (śmiercią komórki) w komórkach śródbłonka oraz krwiotwórczych komórkach macierzystych. Profesor Kucia i profesor Ratajczak opracowują obecnie potencjalne strategie lecznicze, celem zahamowanie niekontrolowanego „sztormu cytokinowego”.

Kontynuacją pionierskich badań są dwie kolejne prace zespołu z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM, które ukazały się w czasopismach „Leukemia” oraz „Stem Cell Reviews and Reports”. Należy podkreślić, iż wyniki te zostały niezależnie potwierdzone w późniejszej pracy Prof. Hala Broxmeyera z Indiana University, USA.

Źródło: WUM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here