Opieka onkologiczna w ocenie polskich pacjentów jest druzgocąca

1085

Inicjatywa All.Can Polska przygotowała raport: „Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną?” Badaniem objęto respondentów z Polski, którzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie. Pytania zadawane w ankietach dotyczyły oceny jakości opieki onkologicznej, aspektów finansowych związanych z chorobą, jak i otrzymanego wsparcia ze strony lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, dietetyków, a także organizacji pacjentów. O doświadczeniach polskich pacjentów i rekomendacjach zmian rozmawiali przedstawiciele Grupy Sterującej All.Can Polska podczas spotkania prasowego w Warszawie.  

Jak wynika z analizy odpowiedzi respondentów jedna czwarta polskich pacjentów (25 proc.) czekała ponad 2 miesiące na rozpoczęcie leczenia (od wstępnej diagnozy). Ponad połowa respondentów (63 proc.) stwierdziła, że nie otrzymała wystarczających informacji lub nie była w stanie zrozumieć dostarczonych informacji na temat opieki i leczenia. Siedem na dziesięć osób (69 proc.) nie otrzymało wystarczających informacji na temat radzenia sobie z bólem lub otrzymywało je tylko czasami.  

U  27 proc. polskich  respondentów  rak  został zdiagnozowany jako inna choroba. Jedynie u 2 proc. chorych nowotwór został wykryty podczas badań wykonywanych przez lekarzy medycyny pracy. Jedna  na  osiem  osób  chorych  na  raka  musiała  czekać  na  diagnozę  od  trzech do  sześciu  miesięcy  (od  pierwszej  wizyty  u  lekarza,  szukając  pomocy  w  problemach zdrowotnych spowodowanych przez raka).

Prawie  połowa  polskich  respondentów  sama opłacała  część  swojej opieki onkologicznej, 63 proc. osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że musiało kupować dodatkowe leki i świadczenia. Straty finansowe z powodu nieobecności w pracy poniosło 43 proc. badanych.

 Ponad jedna czwarta (27 proc.) polskich respondentów uznała, że na obniżenie efektywności procesu leczenia najbardziej wpływają działania niepożądane, a 18 proc. że jest to nie radzenie sobie z psychologicznymi aspektami choroby. Połowa respondentów podczas terapii nie miała dostępu do innych specjalistów wspierających w zakresie leczenia nowotworów (tj. dietetyków, fizjoterapeutów lub psychologów). Aż  41 proc.  pacjentów  nie  odczuwało  wsparcia  psychologicznego  ze  strony  personelu placówki, w której byli leczeni, a 35 proc. chorych nigdy nie otrzymało wystarczającego wsparcia, aby radzić sobie z występującymi skutkami ubocznymi terapii.

Przez ostatnie lata w polskiej onkologii nastąpiło dużo pozytywnych zmian i odnotowujemy coraz szerszy dostęp do nowoczesnych terapii, pomimo  to w dalszym ciągu choroba niesie ze sobą poważne obciążenia dla budżetu chorego i jego bliskich – podkreślił Szymon Chrostowski, przewodniczący Grupy Sterującej All.Can Polska. – Aby uniknąć czekania lub uzyskać dostęp do opieki i leczenia, które nie są dostępne w ramach NFZ, pacjenci decydują się na opłacanie badań i innych świadczeń z własnej kieszeni. Ma to miejsce w sytuacji, gdy często chory zmuszony jest zawiesić aktywność zawodową, a więc dysponuje mniejszymi środkami finansowymi. Dlatego tak ważna jest optymalizacja dostępnych w systemie opieki onkologicznej środków, bo choćby wyeliminowanie powtarzania badań wykonanych źle pod względem jakości może przynieść konkretne oszczędności. A w efekcie lepszą alokację i eliminację konieczności płacenia przez pacjenta za opiekę z własnej kieszeni.

Raport All.Can Polska „Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną” zostanie przekazany na ręce przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do członków Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia nowej kadencji.  – Chcemy dotrzeć z jego wynikami, wnioskami i rekomendacjami również do klinicystów i przedstawicieli organizacji pacjentów. Liczymy na wartościowy dialog wszystkich stron zaangażowanych w opiekę nad chorymi i w efekcie wdrożenie działań, które w realny sposób poprawią jej jakość – dodał Szymon Chrostowski.

 Cały dokument „Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną” na stronie inicjatywy All.Can http://all-can.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here