Otwarcia Collegium Medicum UKSW – sukces ma wielu ojców

1401

Budowa nowoczesnego obiektu Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstała z inicjatywy ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora tej uczelni w latach 2012-2020. Była dopełnieniem ogromnego wysiłku w tworzeniu  powołanego w 2019 roku Wydziału Medycznego UKSW, w który ksiądz profesor był bardzo mocno zaangażowany. Udało się z sukcesem urzeczywistnić jego wizjonerskie podejście do kształcenia lekarzy i pielęgniarek z wykorzystaniem zaawansowanych technologii cyfrowych i rozwoju nowoczesnej infrastruktury.  Praca na rzecz utworzenia nowego Wydziału Medycznego z kierunkiem lekarskim, była wielokrotnie wyróżniana, w tym nagrodami dedykowanymi dla sektora medycznego, m.in. nagrodą tygodnika Do Rzeczy „Wizjoner medycyny”.

Szkoda, że podczas uroczystego otwarcia gmachu  Collegium Medicum, 17 marca na terenie kampusu, przy ul. Wóycickiego w Warszawie, nie podkreślono zasług  ks. prof. Stanisława Dziekońskiego w realizacji tej ogromnie ważnej inwestycji.  Brak podkreślenia roli odegranej przez byłego rektora w powstaniu tego cennego przedsięwzięcia, była zauważona zarówno wśród pracowników UKSW jak i zaproszonych gości.  Swoje zdziwienie wyraził publicznie m.in. Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, który nawiązał do historii powstanie Wydziału Medycznego z kierunkiem lekarskim i kluczowego znaczenia  ks. prof. Stanisława Dziekońskiego w tym projekcie.

Przecięcia wstęgi podczas otwarcia budynku Collegium Medicum, dokonali jedynie: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, , rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski, wiceminister zdrowia Piotr Bromber i dziekan Wydziału Medycznego Collegium UKSW prof. Filip M. Szymański. W wystąpieniach nie nawiązano do dokonań byłego rektora, które wzbogaciłyby znacząco informacje o tej historycznej inicjatywie. Zbyt słabo i wybiórczo została przedstawiona uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektu,  w której w 2020 roku uczestniczyło wielu znaczących przedstawicieli świata nauki, w tym medycyny, a także samorządowcy i politycy.

Szef MEiN Przemysław Czarnek podkreślił w czasie briefingu prasowego, że inwestycja ta powstała w bardzo szybkim tempie. „Można mieć działkę, można mieć pieniądze, ale nie jest łatwo inwestować dzisiaj, a ten budynek powstał rzeczywiście w błyskawicznym tempie” – zauważył.  Zapomniał tylko dodać, że UKSW zawdzięcza to byłemu rektorowi.

Czarnek dodał, że tego typu inwestycje są bardzo ważne, bo kształcą lekarzy, których w Polsce brakuje. „Będzie również kształcił lekarzy, którzy będą kontynuować swoje studia medyczne po tym, jak we Lwowie czy w Stanisławowie nie jest to już dziś możliwe ze względu na wojnę” – dodał.

W czasie uroczystości otwarcia nowej siedziby Collegium Medicum UKSW Czarnek powiedział, że jest zrozumienie do kształcenia większej liczby lekarzy, bo szczególnie ich brakuje i będzie brakować. Zadeklarował dalsze wsparcie dla UKSW. „Jesteśmy tu z księdzem rektorem poumawiani na kolejne inwestycje w obszarze medycyny. Środki finansowe na to będziemy przeznaczać” – poinformował.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski dodał, że nie byłoby nowej siedziby wydziału, gdyby nie wsparcie szefa MEiN Przemysława Czarnka. Dotacja MEiN wyniosła ponad 33 mln zł. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber, obecny na oficjalnym otwarciu, zapewnił o wsparciu finansowym ze strony resortu zdrowia. „Wspólnie z ministerstwem edukacji i nauki podejmujemy działania, by ta infrastruktura była coraz lepsza, (…), by liczba studentów była coraz większa, (…) by liczba miejsc, w których kształceni są lekarze była coraz większa” – podkreślił.

W nowej siedzibie znajdują się m.in. sale mikroskopowe z wysokiej klasy mikroskopami i monitorami, laboratorium cytofizjologii i histologii z nowoczesnym czytnikiem preparatów oraz platformą do archiwizacji przetwarzania i udostępniania między naukowcami preparatów – PathXL. Jest też w pełni wyposażona pracownia biologii molekularnej i genetyki, pracownia biochemii oraz diagnostyki laboratoryjnej. Koszt budowy nowego gmachu to 43 mln zł.

Powierzchnia nowej siedziby CM wynosi ponad 3 tys. metrów kwadratowych, a całkowita kubatura ponad 10 tys. metrów sześciennych. Całość składa się z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Konstrukcja budynku jest przystosowana do ewentualnej nadbudowy o kolejne kondygnacje. Budynek wyróżnia się niskim zapotrzebowaniem na energię z uwagi na rozbudowaną instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła.

Collegium Medicum UKSW powstał w 2019 r. Kształci studentów na kierunku lekarskim oraz kierunku pielęgniarstwo. Każdego roku do społeczność CM dołącza kolejnych 250 studentów. Planowane jest zwiększenie limitów przyjęć w kolejnych latach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here