Przyszłość europejskiej energetyki to nie tylko OZE

1255

Natural Power jest wiodącą, niezależną firmą świadczącą kompleksowe usługi konsultingowe dla partnerów z sektora energetyki odnawialnej. Od blisko trzech dekad odgrywała kluczową rolę w wielu przełomowych projektach i inwestycjach, wspierając deweloperów, inwestorów, producentów energii, instytucje naukowe i badawcze oraz inne firmy konsultingowe. Krzysztof Jaworski, Business Development Manager, jest odpowiedzialny w międzynarodowej firmie  Natural Power za rozwój branży OZE w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Na jakich działaniach firma się szczególnie koncentruje?  

Natural Power, która ma siedzibę w wyjątkowym miejscu, bo w szkockim „The Green House”, zatrudnia ponad 400 ekspertów ds. energii odnawialnej w 12 międzynarodowych biurach. Zapewnia usługi w zakresie planowania i ochrony środowiska, analizy, budowy i geotechniki, eksploatacji i zarządzania aktywami oraz due diligence. Natural Power oferuje unikatowe na skalę światową portfolio usług obejmujące pełen cykl życia inwestycji w energetyce odnawialnej – dostarczając doradztwo techniczne od analizy wykonalności i finansowania po zarządzanie aktywem w fazie eksploatacji i na każdym etapie projektu pomiędzy nimi. Firma konsekwentnie inwestuje w rozwój świadczonych usług. Dzięki projektom badawczo-rozwojowym i ciągłym konsultacjom z różnymi partnerami, na bieżąco monitoruje rozwój branży OZE i jej obecne trendy, przewidując potrzeby rynku i wdrażając innowacyjne rozwiązania. Koncentrujemy się na rozwoju kluczowych obszarów branży, takich jak projektowanie i ocena farm wiatrowych, przepływie oraz wykorzystaniu teledetekcji dla pomiar wiatru, a także na zarządzaniu operacyjnym zasobami odnawialnymi za pośrednictwem naszego „ControlCentre”

Jaka jest pana rola w Natural Power?

Odpowiadam za działania naszej spółki na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) oraz tak zwanego rejonu bałtyckiego. Te obszary odgrywają kluczową rolę w długofalowej strategii rozwoju naszej spółki. Mamy zamiar intensyfikować działania na tych rynkach, a przede wszystkim w Polsce. Moja rola polega na budowie silnej obecności w tym rejonie, wspierając naszych klientów, którzy również dostrzegają jego potencjał, ale także na angażowaniu nowych partnerów już aktywnych na tych rynkach od wielu lat. Chcemy konsekwentnie poszerzać zakres usług oferowanych w rejonie CEE i zbudować bogate portfolio projektów.  W świetle europejskiego „Green Deal” i wyzwania postawionego przed całą Unią Europejską w postaci pakietu aktów prawnych potocznie zwanego „Fit For 55” widzimy wielki potencjał we wspieraniu rejonu CEE w dekarbonizacji przemysłu i wdrażaniu zielonej transformacji energetycznej.

Dlaczego Polska oraz  rejon Europy Centralnej i Wschodniej ma szczególne znaczenie dla Natural Power ?

Jest to naturalne następstwo konsekwentnej polityki rozwoju naszej firmy, która między innymi zakłada stałe poszerzanie zasięgu geograficznego. Widzimy Polskę jako rynek kluczowy w kontekście rozwoju branży OZE dla całego regionu. Ilość zrealizowanych inwestycji, jak również tych w fazie developmentu czy planowanych, czyni rynek polski szczególnie aktywnym i atrakcyjnym. Wierzymy również, że kryzys na Ukrainie, którego jesteśmy obecnie świadkami, będzie ostatecznym impulsem do koncentracji prac nad legislacją dla OZE, dodatkowo stymulując rynek polski i całego regionu.

Wchodząc do Polski  firma nie obawia się konkurentów działających już na tym rynku?

To nie jest tak, że Polska jest dla nas rynkiem zupełnie nowym. Od wielu lat aktywnie tu działamy, dostarczając wsparcie w postaci doradztwa technicznego, czy pomagając właścicielom aktywów i funduszom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w sektorze OZE poprzez profesjonalne usługi due diligence. Możemy pochwalić się partycypacją w projektach morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz energetyki solarnej o łącznej mocy przekraczającej 2 GW. Znamy ten rynek, jego specyfikę i unikalność. Polityką naszej firmy jest wspieranie obszarów w których działamy, poprzez współpracę z lokalnymi partnerami i dostawcami, partycypację w inicjatywach zorientowanych wokół OZE oraz angażowanie się w pracę nad legislacją. Chcemy łączyć nasze doświadczenie międzynarodowe z unikatową wiedzą lokalnych przedsiębiorstw. Rozumiemy kluczową rolę jaką odgrywają relacje z interesariuszami w rozwoju „zielonej” transformacji energetycznej oraz jej odbiór przez opinię publiczną. Chcemy angażować się w edukowanie społeczeństwa, zmienianie nawyków związanych z korzystaniem z paliw kopalnych oraz w szkolenie kadr dla OZE poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. Biorąc pod uwagę holistyczne podejście jakie obraliśmy do współpracy z partnerami na rynku polskim, żadna konkurencja nie jest dla nas straszna.

Czy Natural Power już teraz może mówić o znaczących osiągnięciach jeśli chodzi o rynek Polski?

Oczywiście. Wspieraliśmy zróżnicowane grono klientów w trakcie wielu kluczowych dla rynku inwestycji, w tym jednej morskiej farmy wiatrowej o mocy przekraczającej 800MW. Jako case study możemy posłużyć się jednym z bardziej ekscytujących projektów, w którym uczestniczyliśmy, jest to komercyjna farma fotowoltaiczna o powierzchni 300 hektarów, powstająca w miejscowości Zwartowo na terenie gminy Choczewo w powiecie wejherowskim. Świadczyliśmy tam usługi doradztwa technicznego, finansowego, i generalnego nadzoru nad inwestycją, realizowaną przez niemiecki koncern Goldbeck Solar we współpracy z polskim niezależnym dostawcą prądu Respect Energy. Zakończenie  budowy planowane jest w tym roku. W momencie podłączenia do sieci  elektrownia solarna będzie generować 286 GW mocy, co czyni ją największą w Polsce i trzecią największą farmą solarną w Europie. W tym przedsięwzięciu pełniliśmy rolę LTA – lenders technical advisor. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił na wykonanie inwestycji finansowania w wys. 46 mln euro.  Jest to bez wątpienia unikatowy projekt na skale Polską i europejską.  

Prawo i legislacja w Polsce sprzyjają tak ekspansywnym planom?

Polska, choć wyrosła na lidera OZE Europy Wschodniej, w skali globalnej nadal jest rynkiem wschodzącym. Co za tym idzie legislacja regulująca odnawialne źródła energii jest młoda. Polska dopiero ją tworzy i próbuje adaptować do tempa rozwoju branży OZE. Dostrzegamy wiele pozytywnych sygnałów, jak np. transfer projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co w praktyce może oznaczać przyśpieszenie prac nad liberalizacją tak zwanej zasady „10h” – w naszej opinii jednego z większych powodów hamulcowych w polskiej transformacji energetycznej. Bieżące wydarzenia pokazują, że potrzebujemy źródeł energii z których płynie prąd w cenie niezależnej od wydarzeń na arenie geopolitycznej. Obecny poziom inflacji w Polsce oraz kryzys wywołany rosyjską agresją na Ukrainie są ostatecznymi bodźcami do nowelizacji ustaw regulujących OZE, tak aby uprościć i skrócić czas uzyskiwania pozwoleń i decyzji lokalizacyjnych.

Czy według pana przyszłość polskiej energetyki  należy do OZE?

Nawiązując do słów prezesa PSEW Janusza Gajowieckiego przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach „OZE to energia wolności” i w moim odczuciu jest przyszłością energetyki całej Europy. Jednakże jestem daleki od twierdzenia, że miks energetyczny w Polsce, teraz czy w przyszłości może składać się wyłącznie z aktywów OZE. Źródła te cechuje duża fluktuacja produkcji, zależna od wielu czynników zewnętrznych, ale również łatwość w szybkim ich odłączaniu aby balansować sieć energetyczną. W połączeniu z zaawansowaną i efektywnie pracującą infrastrukturą magazynowania energii, OZE jest idealnym partnerem dla źródeł generujących stabilny base load, jak na przykład jednostki atomowe. Mądra dywersyfikacja gwarantująca maksymalne bezpieczeństwo energetyczne państwa i stabilną, zbalansowaną sieć to przyszłość polskiej energetyki, a jej kluczowym aspektem muszą stać się OZE.  Należy również pamiętać, że aby do 2050 osiągnąć cele mocy zainstalowanej w OZE założone przez Unię Europejską, musimy korzystać z paliw kopalnych jako źródeł przejściowych, wspierających zieloną transformację energetyczną.  Natychmiastowe odejście od węgla czy gazu dla Polski byłoby fatalne w skutkach.

W jaki sposób Natural Power chce brać  udział w tym procesie?

Natural Power to międzynarodowe doświadczenie w postaci usług dostarczanych dla projektów o łacznej mocy ponad 100 GW na rynkach Ameryki Północnej, ponad 140GW w Europie, 7GW w Azji czy 7GW w Ameryce Południowej. Mamy kompetencję, aby wspierać szerokie spektrum klientów od inwestycji finansowych po dostawców specjalistycznych usług technicznych – w każdym aspekcie inwestycji OZE – od A do Z. Wierzę, że jest zapotrzebowanie na takiego partnera na rynku polskim, i chcemy to zapotrzebowanie spełnić, tak aby nie tylko inwestor czy wykonawca byli zadowoleni, ale aby integracja nowego źródła do krajowej infrastruktury przebiegała efektywnie, zgodnie z planem i wywierała pozytyw na wszystkich interesariuszy – w tym lokalne społeczności oraz przyrodę i środowisko.

Z Krzysztofem Jaworskim rozmawiała Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here