Patent na rozwój i sukces

937

Media Broker Group należy do liderów polskiego rynku pośrednictwa w obrocie energią elektryczną i paliwem gazowym. Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii i gazu, kosztów dystrybucji energii elektrycznej, modernizacji układów pomiarowych i pozyskania finansowania na zakup instalacji fotowoltaicznych. Bardzo aktywnie działa również w obszarze budowy instalacji fotowoltaicznych i pośrednictwa w odkupie wytworzonych nadwyżek energii elektrycznej.

Lider rynku prowadzi klientów przez cały proces od przygotowania koncepcji, zaprojektowania i budowy instalacji, podłączenia do sieci, na pełnej obsłudze dokumentacji powykonawczej – kończąc. – Nasze działania na rynku wyróżnia perspektywa długoterminowej współpracy z klientem i profesjonalnego doradztwa w zakresie gospodarski energetycznej przedsiębiorcy – informuje Radosław Nowak, współwłaściciel i wiceprezes firmy MBG. – Jesteśmy jedną z niewielu firm brokerskich świadczących na tak wielką skalę kompleksową obsługę całego procesu, zwłaszcza w zakresie obrotu energią elektryczną i paliwem gazowym.

Eksperci zatrudnieni w MBG mogą przeprowadzić pełen audyt efektywności energetycznej i na tej podstawie wskazać obszary, gdzie klient może wygenerować oszczędności. Pomagają w optymalizowaniu kosztów dystrybucji. W ramach swojej działalności MBG modernizuje układy pomiarowe klientów, buduje trafostacje i kompensuje moc bierną. Siedziba spółki jest w Warszawie, ale swoją działalnością obejmuje cały kraj.

– Obsługujemy głównie przedsiębiorców z taryf biznesowych, którzy budują instalacje fotowoltaiczne na własne potrzeby – wyjaśnia Radosław Nowak. – Pozwala to w krótkim czasie obniżyć koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Współpracujemy też z grupą przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne z zamiarem wejścia w rolę dużego wytwórcy energii. W tych obszarach, do rozwiązania są jednak jeszcze liczne ograniczenia ze strony regulacji, tak aby doprowadzić do sytuacji, w której, alternatywne spółki obrotu, które nie posiadają swoich sieci dystrybucyjnych, są praktycznie wykluczane z pewnych obszarów rynku.

W ocenie wiceprezesa MBG możliwie jak najszybciej powinny pojawić się też regulacje (np. koncesja), które zmotywują uczestników rynku do podnoszenia swoich kwalifikacji, dbania o jakość usług i brania odpowiedzialności za swoje działania.

Jeżeli chodzi o dalszy rozwój MBG, na pewno nie zrezygnujemy z kompleksowego podejścia do obsługi klienta – podsumowuje wiceprezes. – Dalej będziemy rozwijali i umacniali naszą pozycję profesjonalnego doradcy energetycznego. Pracujemy teraz intensywnie nad nowymi produktami dla naszych klientów w zakresie finansowych gwarancji efektów naszych działań w obszarze oszczędności osiąganych przez klientów, nowego sposobu powiązania procesów sprzedaży i odkupu energii elektrycznej oraz zakupu i korzystania z instalacji PV. Mamy bardzo ciekawe pomysły na finansowanie części kosztów zakupu takiej instalacji z zagwarantowanych oszczędności na zakupie energii. Nie zapominamy oczywiście o stacjach ładowania samochodów elektrycznych i magazynach energii. Mamy bardzo zaawansowane rozmowy z zagranicznym (europejskim) producentem takich komponentów, który jest zainteresowany wejściem na rynek polski i stworzeniem dedykowanych produktów dla naszych klientów. (JC)

Publikacja powstała w ramach cyklu „Liderzy transformacji energetycznej”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here