Patent Liderów Innowacyjności dla konsultanta krajowego do spraw okulistyki, prof. Marka Rękasa

3150

Pacjenci zawdzięczają konsultantowi krajowemu do spraw okulistyki liczne zmiany w reorganizacji systemu leczenia i finansowania chorób oczu.  Wśród znaczących dokonań prof. Marka Rękasa było wprowadzenie programu lekowego wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), efektywnego systemu kwalifikowania pacjentów do terapii, usprawnienie procesu leczenia w publicznych placówkach służby zdrowia poza szpitalem i skrócenie kolejek  dla osób oczekujących na operację zaćmy.

 Do tych sukcesów doszły kolejne. Od 1 kwietnia  dzięki staraniom krajowego konsultanta ds. okulistyki, zmieniają się zasady finansowania operacji zaćmy. Zniesione zostaną limity na przeprowadzenie takich zabiegi, refinansowanych przez NFZ.  Ośrodki, które wykonują operacje w trybie jednodniowym będą  otrzymywały stawkę stuprocentową za wszystkich pacjentów. (Na zdjęciu prof. Marek Rękas i prof. Robert Rejdak)

To wymusza poprawę organizacji pracy w publicznych ośrodkach zdrowia i szpitalach, aby stosowały powszechnie tryb jednodniowy  przy operacjach zaćmy. – Jeśli te placówki będą chciały uzyskać 100 proc finansowania na takie zabiegi, to muszą w tym trybie jednodniowym obsłużyć co najmniej 80 proc. pacjentów – wyjaśnia prof. Marek Rękas, szef Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego i jednocześnie konsultant krajowy ds. okulistyki. –  Przy odstępstwie od tej zasady dostaną o 10 proc. pieniędzy mniej za każdy zabieg. W naszej klinice w trybie jednodniowym wykonujemy ok. 97 proc. operacji zaćmy. Reszta to są skomplikowane przypadki, wymagające hospitalizacji.

W Polsce wciąż w wielu ośrodkach hospitalizuje się pacjentów w trybie trzydniowym. Generuje to tylko niepotrzebne koszty. Szpital to drogi „hotel”. Dwa dni pobytu na oddziale okulistycznych kosztuje płatnika prawie 300 zł. Te pieniądze można znacznie efektywniej wykorzystać na leczenie chorych. Szpitale miały czas od ubiegłego roku na dokonanie odpowiedniej reorganizacji, aby wprowadzić tryb jednodniowych w operowaniu zaćmy.

– W renomowanych ośrodkach zagranicznych tylko 5 do 10 proc. pacjentów jest hospitalizowanych z powodu zaćmy – podkreśla profesor. –  Niestety, w Polsce te proporcje są  nadal niekorzystne. Często nawet więcej niż połowa pacjentów pozostaje kilka dni w szpitalu. Poza tym, nie wykorzystuje się w pełni środków przewidzianych na ten cel. W ubiegłym roku, jedynie 50 proc. placówek zrobiło dodatkowe operacje i uzyskało finansowanie.

Rocznie przeprowadza się w Polsce ponad 320 tys. operacji zaćmy. Tylko ok. 40 proc. szpitali jest zaangażowanych w wykonywanie takich zabiegów, w tym ośrodki kliniczne, które są do tego najlepiej przygotowane, bo mają świetną kadrę i zaplecze medyczne. Jedną z wiodących jest Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która jako jedna z pierwszych wprowadziła już dość dawno tryb jednodniowy przy operacjach zaćmy.

– Dzięki współczesnym, nowatorskim metodom i technikom zabiegowym operacje zaćmy trwają bardzo krótko i nie zachodzi potrzeba zatrzymywania pacjenta dłużej na oddziale – zapewnia prof. Robert Rejdak, szef lubelskiej kliniki i prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich –  W tej sytuacji trzydniowa hospitalizacja jest całkowicie zbędna. Cieszy nas, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia uwzględniło wnioski prof. Marka Rękasa i od 1 kwietnia wprowadzone zostaną nowe regulacje związane z płatnością za operacje w trybie jednodniowym i zniesieniem limitów, ograniczającym liczbę prowadzonych zabiegów. To z pewnością skróci znacząco kolejkę oczekujących na operacje zaćmy. Pacjenci przestaną wyjeżdżać do Czech czy Słowacji na operację zaćmy, refinansowane przez NFZ. Pieniądze na leczenie zostaną w kraju, a to są miliony złotych.

Płatność za jednodniowe pobyty w szpitalu według ustalonych z resortem i NFZ zasad nie wymaga już żadnych uzgodnień i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Uwolnienie cen rynkowych przy operacjach zaćmy również wchodzi w życie od 1 kwietnia, ale prace nad ostatecznym kształtem tego rozporządzenia jeszcze trwają i są konsultowane ze środowiskiem medycznym. Prof. Marek Rękas jest w nie bardzo zaangażowany.

Wkład  konsultanta krajowego do spraw okulistyki w reorganizację systemu i finansowania chorób oczu jest imponujący. Odczuwają to przede wszystkim pacjenci, którzy mają coraz łatwiejszy dostęp do nowoczesnych  i skutecznych terapii, ratujących wzrok. Wsparciem dla tych działań są także wybitne osiągnięcia naukowe profesora Rękasa  w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnych wyników autorskich badań oraz doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych jak i statutowych.

W uznaniu wybitnych zasług harmonijnego łączeniu nauki z praktyką zawodową w dziedzinie  rozwoju  nowoczesnej okulistyki i duży wkład w reorganizację systemu opieki zdrowotnej i finansowania chorób oczu, prof. Marek Rękas otrzymał „Patent Liderów Innowacyjności”.  Nagrodę przyznała Kapituła konkursu, organizowanego przez Redakcję Liderów Innowacyjności wspólnie ze Stowarzyszeniem Chirurgów Okulistów Polskich, której przewodniczył prof. Robert Rejdak, prezes SCOP.

Serdecznie gratulujemy laureatowi.

(JC)

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here