Patenty Liderów Innowacyjności przyznane światowym retinologom

1298

Pionier chirurgii witreoretinalnej w Polsce, prof. Jerzy Nawrocki oraz światowej sławy amerykański retinolog, prof. Marco Zarbin, współpracujący od wielu lat z polskimi okulistami, otrzymali Patenty Liderów Innowacyjności. Statuetki wręczono zdalnie obu laureatom  podczas uroczystej sesji Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP) 20 listopada. Wybitnych retinologów do tej nagrody nominowała Kapituła pod przewodnictwem prof. Roberta Rejdaka prezesa SCOP złożona z ubiegłorocznych laureatów: prof. Marka Rękasa krajowego konsultanta ds. okulistyki i prof. Eberharta Zrennera, z Uniwersytetu w Tybindze.

Patenty Liderów Innowacyjności zostały przyznane po raz drugi. Jest to nagroda wręczana raz w roku przez Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich  we współpracy z Redakcją Liderów Innowacyjności polskiemu i  zagranicznemu autorytetowi naukowemu za wybitne osiągnięcia w światowej okulistyce.

W uroczystej sesji złożonej z dwóch części, najpierw uhonorowano prof. Jerzego Nawrockiego i prof. Marco Zarbina  oraz wysłuchano  wykładów wygłoszonych przez obu laureatów, a w drugiej części  dwie merytoryczne prezentacje zaprezentowali prof. Zofia Nawrocka i prof. Robert Rejdak.

– Jest to spotkanie online z legendami światowej okulistyki – zaznaczył prof. Robert Rejdak, prezes SCOP inaugurując uroczystą sesję poświęconą przyznaniu Patentów Liderów Innowacyjności i krótko uzasadnił decyzję Kapituły.

Prof. Jerzy Nawrocki ma  swój ogromny wkład  w rozwoju diagnostyki i terapii chorób siatkówki oka. Wprowadził wiele technik chirurgii witreoretinalnej. Jest m.in. autorem nowatorskiej metody leczenia otworu w plamce, która polega na jego zamknięciu odwróconym płatkiem błony granicznej wewnętrznej. Jest to  technika odwróconego płatka ILM w leczeniu chirurgicznym otworów plamki. Metoda ta wzbudziła  bardzo duże zainteresowanie na całym świecie i stała się standardem w terapii tego typu schorzeń. Ta koncepcja ma zastosowanie jeszcze w innych wskazaniach np. w makulopatii  czyli zamykaniu dołka rozwojowego tarczy nerwu wzrokowego płatkiem ILM.

Wiceprezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich prof. Marek Rękas, krajowy konsultant ds. okulistyki wręczając prof. Jerzemu Nawrockiemu Patenty Liderów Innowacyjności powiedział m.in. zwracając się  do laureata – Środowisko okulistyczne jest pod ogromnym wrażeniem dokonań twórcy polskiej okulistyki jeśli chodzi o witrektomię. Rozwój metody leczenia otworu w plamce, polegającej na jego zamknięciu odwróconym płatkiem błony granicznej wewnętrznej,  stał się już sukcesem międzynarodowym.  Drogi kolego, jesteśmy dumni, że przekonywałeś świat do tej metody leczenia otworów w plamce oraz innych schorzeń siatkówki.  Starałem się jako konsultant krajowy wielokrotnie to podkreślać na moich zjazdach w ramach jesiennych warsztatów okulistycznych, dlatego te Patenty Liderów Innowacyjności są nagrodą, która jest podsumowaniem tych dokonań, jeśli chodzi o moje uznanie osobiste, ale również środowiska okulistycznego  ze SCOP. Byłeś już wielokrotnie laureatem międzynarodowych nagród a tej kolekcji dołączają teraz Patenty Liderów Innowacyjności. Tę ocenę podzielił też prezes SCOP prof. Robert Rejdak, który był wnioskodawcą przyznania nagrody.

Dziękując za to wyróżnienie prof. Jerzy Nawrocki  powiedział – Jestem wzruszony  tym wyróżnieniem, bo przyjmuje je, z rąk tak znamienitych kolegów, z którymi od wielu lat  współpracujemy. Uznanie środowiska okulistycznego jest dla mnie niewątpliwie najważniejszym wyróżnieniem jakie w życiu otrzymałem. Odbieram je również jako wyróżnienie dla moich współpracowników, ponieważ nigdy nie jest tak, że coś człowiek może zrobić sam. W zasadzie całość pracy tworzy zespół ludzi, którzy w tym współuczestniczą,  a w tym wypadku najważniejszą rolę odegrały moje dwie Zofie, pracujące ze mną naukowo, moja żona Zofia Nawrocka i moja córka Zofia Anna Nawrocka, która wygłosi drugą część wykładu na temat innowacyjnego leczenia operacyjnego chorób plamki.

Wykład prof. Jerzego Nawrockiego poprzedził to wystąpienie, w którym  laureat przypomniał, że schorzenia plamki same w sobie są innowacyjne, ponieważ nie były leczone przez kilkadziesiąt lat nowożytnej okulistyki. Dopiero od ostatnich 20-30 lat możemy mówić o leczeniu schorzenia plamki i te metody są stal doskonalone.

Wykład prof. Jerzego Nawrockiego, zawierał prezentacje wielu trudnych przypadków klinicznych i był  ilustrowany filmami wideo.

Drugiemu laureatowi nagrodę wręczył prof. Robert Rejdak, wskazując na światowe dokonania uczonego. Prof. Marco Zarbin z Rutgers New Jersey Medical School jest współtwórcą systemów telemedycznych w USA oraz najbardziej doświadczonym praktykiem w tym zakresie. Specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu chorób siatkówki, ale ma też wiele dokonań w zakresie terapii genowych,  leczenia schorzeń dziedzicznie uwarunkowanych oraz urazów oka innowacyjnymi metodami. Jest światowej sławy chirurgiem siatkówki oka.

Prezes SCOP dodał, że prof. Marco Zarbin,  od lat blisko współpracuje ze środowiskiem okulistów polskich w tym z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie oraz ze środowiskiem lubelskim.  Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta w Lublinie. W ramach grantu tej Fundacji wspólnie z prof. Robertem Rejdakiem, szefem lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, realizuje projekt naukowo – badawczy, z wykorzystanie najnowocześniejszych technik, opartych o telemedycynę oraz sztuczną inteligencję. Jest też mocno zaangażowany w  badania kliniczne nad nowymi lekami w terapii schorzeń plamki.  

Dziękując za przyznane wyróżnienie prof. Marco Zarbin podkreślił wdzięczność za możliwość współpracy z polskimi okulistami, których bardzo ceni za dokonania. W przygotowaniu są wnioski grantowe m.in. do ABM, które umocnią więzy polsko-amerykańskie  w dziedzinie retinologii, w których współpraca z prof. Robertem Rejdakiem odgrywa kluczowa rolę.  Na zakończenie uroczystej sesji SCOP, prof. Robert Rejdak wygłosił wykład na temat leczenia urazów gałki ocznej, w którym podsumował najnowsze trendy i strategie leczenia chirurgicznego w traumatologii okulistycznej.

W sesji uczestniczyło ponad 80 polskich okulistów. Relacja z tego wydarzenia będzie dostępna na stronie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here