PAŻP podjęła współpracę naukową z UKSW

1312

Lotnictwo jest w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych dziedzin transportu. Dla dynamicznego rozwoju i utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa konieczne jest pozyskiwanie informacji i ciągła wymiana wiedzy. W wielu obszarach Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest dziś w gronie światowych liderów. – Aby dalej tak dynamicznie się rozwijać szukamy partnerów, do współpracy nad rozwojem nowoczesnych technologii i kształceniem kadr. Cieszę się, że do grona naszych partnerów dołączył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – informuje prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązały współpracę w połowie stycznia. Celem podpisanej umowy jest realizacja badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Współpraca będzie obejmować przede wszystkim wykonywanie ekspertyz, analiz i prac badawczych dotyczących zagadnień związanych z organizacją zarządzania ruchem lotniczym w Europie oraz modelem europejskiego rynku lotniczego i sieci lotniczej. Oba podmioty chcą także brać udział w projektach naukowych oraz współdziałać we wzajemnym promowaniu przedsięwzięć i efektów prac w krajowych oraz zagranicznych środowiskach naukowo-badawczych i przemysłowych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego buduje na uczelni  Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, które posiada niezbędny potencjał intelektualny do prowadzenia badań i analiz w obszarze żeglugi powietrznej. – Po zakończeniu budowy centrum badawczego w naszym kampusie w Dziekanowie Leśnym będziemy posiadać niezbędne technologie do prowadzenia badań wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ruchem lotniczym i przestrzenią powietrzną – wyjaśnia ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

PAŻP oprócz współpraca z UKSW  w ubiegłym roku zawarła również z Politechniką Poznańską. List intencyjny dotyczy uruchomienia studiów dualnych. Nowy kierunek, którego uruchomienie planowane jest w październiku 2020 roku, będzie kształcił specjalistów w zarządzaniu ruchem lotniczym. Wymianę doświadczeń oraz wspólne działania na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi także z Uczelnią Łazarskiego, z którą podpisała list intencyjny w lipcu 2019 roku. (info)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here