PE: posłowie zatwierdzają propozycję cyfryzacji procedur wizowych

84

Sprawozdanie przyjęte 31 stycznia przez posłów z komisji LIBE ma na celu usprawnienie procedur składania wniosków wizowych w strefie Schengen poprzez przejście od fizycznych naklejek wizowych i wniosków wizowych do systemu cyfrowego.

Posłowie zasiadający w Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęli sprawozdanie w sprawie cyfryzacji procedury wizowej 34 głosami za, przy 5 przeciw i 20 wstrzymujących się. Posłowie zezwolili także na rozpoczęcie negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą UE w sprawie ostatecznego kształtu ustawy 57 głosami za, przy 1 przeciw i 2 wstrzymujących się.

Cyfryzacja procesu ubiegania się o wizę dla strefy Schengen ma na celu ograniczenie kosztów i wysiłku wkłądanego w złożenie wniosku, przy jednoczesnym zapewnieniu harmonijnych praktyk w całej Europie i poprawie jej bezpieczeństwa. Wnioski wizowe byłyby rozpatrywane na jednej platformie internetowej, która informowałaby również wnioskodawców, do którego kraju trafi ich wniosek (w przypadku podróży do wielu krajów). Nowy system ma również harmonijnie współpracować z unijnym ekosystemem systemów zarządzania granicami i bazami danych.

Język, niepełnosprawność lub słaba łączność nie powinny powstrzymywać kandydatów

W przyjętym stanowisku przed negocjacjami z Radą UE posłowie do PE wprowadzili pewne poprawki do wniosku Komisji Europejskiej. Aby zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do cyfrowego systemu wizowego, posłowie chcą zwiększenia opcji językowych i zabezpieczeń dla osób niepełnosprawnych i osób nieposiadających umiejętności cyfrowych. Chcą również mieć pewność, że wnioski wizowe nie zostaną odrzucone, ponieważ wiele z nich pochodzi z tego samego adresu IP, co może mieć miejsce na obszarach o słabej łączności z Internetem. Podkreślając wrażliwość danych dotyczących adresów IP, posłowie argumentują również, że adresy IP nie powinny być gromadzone ani przetwarzane w ramach wniosku wizowego.

Background

Po uruchomieniu wizowego systemu informacyjnego (VIS) i innych baz danych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych część procedury wizowej w UE została zdigitalizowana, ale wnioski wizowe i naklejki wydawane osobom, które pomyślnie złożyły wniosek, pozostają w formie analogowej. Ostatnia zmiana unijnego kodeksu wizowego wyraźnie przewidywała możliwość elektronicznego podpisywania wniosków, torując drogę do w pełni zdigitalizowanej procedury składania wniosków wizowych.

Cytat

Po głosowaniu sprawozdawca Matjaž Nemec (S&D, Słowenia) powiedział: „Chcemy dostarczyć nowoczesne, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie cyfrowe do wniosków wizowych UE, wraz z uproszczonymi procedurami składania wniosków. Zastąpienie naklejki wizowej wizą cyfrową zmniejszyłoby również zagrożenia dla bezpieczeństwa stwarzane przez fizyczne naklejki, a ujednolicony system pomógłby obywatelom postrzegać UE jako jedną całość geograficzną. W swoim sprawozdaniu starałem się zapewnić, by nowy system był jeszcze bardziej przyjazny dla wnioskodawców, usuwając bariery wynikające z języka, niepełnosprawności, braku umiejętności cyfrowych lub słabej łączności z Internetem, a także zapewnić większe bezpieczeństwo danych wnioskodawców poprzez wprowadzenie dodatkowe zabezpieczenia przetwarzania.”

Następne kroki

Negocjacje międzyinstytucjonalne w tej sprawie zostaną ogłoszone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, a jeśli nie będzie sprzeciwu, mogą rozpocząć się negocjacje w sprawie ostatecznych szczegółów legislacji.

Janne OJAMO, Press Officer

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here