Pięć polskich uczelni w gronie laureatów konkursu Komisji Europejskiej

1077

Uniwersytety Gdański, Jagielloński, Warszawski, Opolski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazły się wśród konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego. To ogromny sukces polskiego świata akademickiego i kolejny przejaw bardzo pozytywnych zmian, które rozpoczęły się w ostatnich latach na polskich uczelniach ‒ mówił podczas konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Cieszymy się wtedy, kiedy widzimy polskie uczelnie, które rosną również na listach międzynarodowych rankingów. Cieszymy się również wtedy, kiedy budują trwałe sieci współpracy z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i poza nią ‒ dodała obecna na konferencji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Uniwersytety Europejskie

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Konkurs

W konkursie na projekty pilotażowe Uniwersytetów Europejskich ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach akcji 2. Programu Erasmus+ wnioski złożyły 54 konsorcja, w których składzie znalazło się 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw europejskich. Na realizację 1. edycji konkursu finansowanego z programu Erasmus+ przeznaczono 85 mln euro. Każda z 17 nagrodzonych sieci otrzyma grant w wysokości 5 mln euro na okres 3 lat. Współfinansowanie europejskie może pokrywać maksymalnie 80% kosztów projektu danego konsorcjum. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokryje koszt wkładu własnego polskich uczelni.

Polscy laureaci

W skład 17 pierwszych konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego, weszło 5 polskich uczelni. Są to:

  • Uniwersytet Gdański ‒ projekt „European University of the Seas” ‒ SEA UE. Inne uczelnie konsorcjum to: Universidad de Cádiz (Kadyks, Hiszpania) – lider, Sveučilište u Splitu (Split, Chorwacja), Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Kilonia, Niemcy) i L-Università ta’ Malta (Valetta, Malta).
  • Uniwersytet Jagielloński ‒ projekt UNA EUROPA. Pozostałe uczelnie konsorcjum to: Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) ‒ lider, Paris 1 Panthéon – Sorbonne (Francja), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Freie Universität Berlin (Niemcy), University of Edinburgh (Wielka Brytania) oraz Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Włochy).
  • Uniwersytet Warszawski ‒ projekt 4EU+, w którym znajdują się również: Sorbonne Université (Francja) ‒ lider, Univerzita Karlova (Czechy), Universität Heidelberg (Niemcy), Università degli Studi di Milano (Włochy) i Københavns Universitet (Dania).
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ‒ projekt EPICUR. Pozostałe uczelnie sojuszu: University of Strasbourg (Francja) ‒ lider, University of Amsterdam (Holandia), Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy), University of Haute‐Alsace (Francja), University Bodenkultur Wien (Austria) oraz Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).
  • Uniwersytet Opolski  ‒ projekt FORTHEM. Inne uczelnie tego konsorcjum to: Johannes Gutenberg-Universitat Mainz (Niemcy), Jyvaskylan Yliopisto (Finlandia), Latvijas  Universitate (Łotwa), Universita Degli Studi Di Palermo (Włochy), Universitat de Valencia (Hiszpania), a także Universitet Dijon Bourgogne (Francja).

Więcej informacji o wybranych konsorcjach na stronach nagrodzonych uczelni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here