Pieniądze na interdyscyplinarne badania w programie TEAM-NET rozdzielone

1582

Ponad 105 mln zł na innowacyjne i interdyscyplinarne projekty badawcze przyznano w programie TEAM-NET, rozstrzygniętym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Środki te pozwolą na sfinansowanie m.in. badań nad diagnozowaniem i leczeniem chorób układu odpornościowego oraz nowotworów. Najwięcej punktów w konkursie TEAM-NET zdobył projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pt. „Wyleczymy neutropenię (FIXNET)”.

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów. W wyniku merytorycznej oceny wniosków finansowanie na łączną kwotę ponad 105 mln zł przyznano pięciu projektom, które otrzymały największą liczbę punktów. Środki te pozwolą na sfinansowanie badań prowadzonych łącznie przez 25 zespołów badawczych w 18 jednostkach naukowych – informuje w przesłanym komunikacie FNP.

Najwięcej punktów w konkursie TEAM-NET zdobył projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pt. „Wyleczymy neutropenię (FIXNET)”. Jego celem jest opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnozowania i leczenia chorób związanych z dysfunkcją neutrofilii, czyli białych krwinek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Zaburzenia w funkcjonowaniu neutrofilii często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z trzech ośrodków akademickich. Finansowanie w wysokości prawie 23 mln zł pozwoli na stworzenie sieci pięciu zespołów badawczych pracujących wspólnie nad rozwiązaniem problemu.

Grant w wysokości ponad 18,5 mln zł otrzymał projekt Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący nanosensoryki i obrazowania z wykorzystaniem efektów kwantowych. Jego efektem ma być lepsze poznanie i rozwinięcie możliwości spektroskopii, obrazowania i ultraszybkich technik wykorzystujących światło. Badacze zrzeszeni w czterech zespołach będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych, które pozwolą m.in. na wykrywanie komórek rakowych.

Najwyższe finansowanie – w wysokości ponad 26 mln zł – otrzymał inny projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest stworzenie i kliniczna implementacja urządzenia do szybkiej, obiektywnej i tańszej diagnostyki komórek białaczkowych. Konsorcjum złożone z sześciu zespołów badawczych opracuje algorytm diagnostyczny, który – w połączeniu z unikalnym urządzeniem – umożliwi szybką analizę komórek białaczkowych i ich sortowanie bez użycia znaczników fluorescencyjnych.

Nad stworzeniem jakościowo nowych modeli głębokiego nauczania maszynowego będą z kolei pracowali badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu “Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie”. Na prace sześciu interdyscyplinarnych zespołów badawczych otrzymają oni ponad 19 mln zł.

Scharakteryzowanie mocy obliczeniowej i zbadanie możliwych praktycznych zastosowań kubitów, czyli podstawowych jednostek komputera kwantowego to z kolei cel, jaki stawiają sobie fizycy z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Aby zrealizować ten projekt, utworzą sieć czterech ściśle współpracujących ze sobą grup badawczych, zajmujących się nowatorskimi aspektami obliczeń kwantowych. W ramach programu TEAM-NET otrzymali oni ponad 17 mln zł.

Konkurs TEAM-NET jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PAP – Nauka w Polsce

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here